5. märts 2025 Hotel Swissôtel Tallinn

Osalejat
0 +
Töötuba
0
Pealava
1
Esinejat
0

 

Konverents, kontaktmess, töötoad, suhtlemine – need on märksõnad, mis iseloomustavad Tarka Ehitust. Tegemist ei ole enam lihtsalt konverentsiga, vaid tervet ehitussektorit hõlmava sündmusega.

 

  

Vaata, kuidas möödus Tark Ehitus 2024

ESINEJAD

Alex Roost

Forus Expert äriliini juht

Kairi Nõulik

Foruse kinnisvara jätkusuutlikkuse osakonna juht

Peter Haab

ETS NORD lahenduste grupi juht

Margus Napp

ETS NORD tootejuht

Risto Vahenurm

Nordeconi digitaliseerimise ja innovatsiooni juht

Taavi Lukas

Kukkumiskaitse juht

Rasmus Kabun

LÄVI sisearhitektid tegevjuht

Siim Vips

Bisly juhatuse esimees ja kaasasutaja

Tõnis Arjus

Miltton´i kestliku elukeskkonna ekspert

Jaan Mäe

Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees

Ken Kaarel Gross

RASK´i advokaat

Marina Lapidus

RASK´i vandeadvokaat

Jürgen Einpaul

Estkonsult projekteerija ja volitatud ehitusinsener

Mart Arro

Saint Gobaini ja Eesti Ehitusmaterjalide Liidu juht

Angela Kase

WALLESS´i vandeadvokaat, kinnisvaravaldkonna nõunik

Piret Kergandberg

WALLESS´i vandeadvokaat, kinnisvaravaldkonna juht

Sven Mats

Matek´i tegevdirektor

Urmas Vaino

Meta Advisory vanemkonsultant

Jarek Kurnitski

TalTechi ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor

Regina Viljasaar-Frenzel

Kliimaministeeriumi e-hüppe programmijuht

PROGRAMM
08:45 - 09:30

Registreerimine, hommikukohv

09:30 - 09:40

Moderaatori avasõnad

URMAS VAINO, META ADVISORY VANEMKONSULTANT

Urmas Vaino Urmas Vaino
09:40 - 10:00

Nutikas, innovaatiline ja kliimasäästlik ehitus

IVO JAANISOO, KLIIMAMINISTEERIUMI ELUKESKKONNA JA RINGMAJANDUSE ASEKANTSLER | Millised on Eesti ehituse konkurentsieelised kliimaeesmärkide lahendamisel? Mis on riigi eestvedamisel tegemisel ja plaanis?

Ivo Jaanisoo Ivo Jaanisoo
10:00 - 10:20

Riiklikud kohustused renoveerimises ja süsinikujalajälje vähendamisel – mida õppida Soomest, Rootsist ja Taanist

JAREK KURNITSKI, TALTECH´I EHITUSE JA ARHITEKTUURI INSTITUUDI DIREKTOR

Jarek Kurnitski Jarek Kurnitski
10:20 - 11:00

Vestlusring: kuidas teostub ja mida maksab kliimaeesmärkide täitmine Eesti ehitussektorile?

JAAN MÄE, MERKO EHITUS EESTI JUHATUSE ESIMEES | SVEN MATS, MATEK´I TEGEVDIREKTOR | JAREK KURNITSKI, TALTECH´I EHITUSE JA ARHITEKTUURI INSTITUUDI DIREKTOR | IVO JAANISOO, KLIIMAMINISTEERIUMI ELUKESKKONNA JA RINGMAJANDUSE ASEKANTSLER | Kliimaeesmärkide täitmine versus ehitusettevõtete kasumlikkus ja jätkusuutlikkus keerulises majandusolukorras. Kumb on lõpus tõhusam – kas uusarendus või renoveerimine ja millistel tingimustel peaks ühte neist eelistama? Milline on Mateki Saksamaa turu kogemus ja mida sealt saaks õppida? Ehitusettevõtte vaade tulevikku - millega tuleb kindlasti arvestada, mida läbi mõelda, millele tähelepanu pöörata?

Jaan Mäe Jaan Mäe
Sven Mats Sven Mats
Jarek Kurnitski Jarek Kurnitski
Ivo Jaanisoo Ivo Jaanisoo
11:00 - 11:15

Töötubadesse jagunemine

11:15 - 12:00

Töötoad I

Rohehoone – moodsa aja trendisõna või meie tulevik? | FORUS

KAIRI NÕULIK, FORUSE KINNISVARA JÄTKUSUUTLIKKUSE OSAKONNA JUHT ja ALEX ROOST, FORUS EXPERT ÄRILIINI JUHT | Koos maailmaga on muutunud kardinaalselt ka kinnisvaraturg – arendajatel tuleb igal sammul arvestada jätkusuutlikkusega, mõelda oma hoone jalajäljele ning kinnisvara tervele elukaarele. Rohesertifikaat ja jätkusuutlikkusele mõtlemine pole uus trend, vaid sellest on kasu hoone omanikule ja kasutajatele – oluliselt väiksemad arved, rahulolevad üürnikud, kvaliteetne sisekliima, puhtam keskkond ja suurem tootlikkus. Lisaks on LEED-sertifikaadiga hooned atraktiivsemad investoritele ja loovad turul väärtuse. Kuidas oma kinnisvara jätkusuutlikumaks muuta ja milline näeb välja teekond rohesertifikaadini? Mida see nõuab hoone omanikult? Kui kiiresti saame näha esimesi tulemusi? Käsitleme oma töötoas lähemalt, mis kasu saab hoone omanik ja selle kasutajad LEED- sertifikaadist ning kuidas väga lihtsad tegevused annavad tulemuse, et kulud väheneksid ja võitjateks oleks nii üürnikud kui ka omanik ise. Toome praktilisi näiteid elust enesest.

Alex Roost Alex Roost
Kairi Nõulik Kairi Nõulik

Miks me räägime nii vähe sisekliimast? | ETS NORD ventilatsioonilahendused

PETER HAAB, ETS NORD LAHENDUSTE GRUPI JUHT JA MARGUS NAPP, ETS NORD TOOTEJUHT | Veedame kuni 90% oma elust siseruumides ja hingame ca 23 000 korda ööpäevas. Seetõttu on ülioluline, et siseruumide õhk oleks puhas. Oma töötoas räägime, kuidas luua meeldiv ja tervislik sisekliima ning milline on selle mõju meie produktiivsusele. Selgitame, mis mõjutab hoonete ventilatsioonisüsteemide energiatarvet ning kuidas säästa energiat sisekliima kvaliteeti kahjustamata. Anname juhiseid, millele pöörata tähelepanu uute ja rekonstrueeritavate hoonete ventilatsioonisüsteemide projekteerimisel.

Peter Haab Peter Haab
Margus Napp Margus Napp

Nelinurksuhe ärikinnisvaras– omaniku, projekteerija, ehitaja ja üürniku riskid uue ärihoone arendamisel | Advokaadibüroo WALLESS

ANGELA KASE, WALLESS´I VANDEADVOKAAT, KINNISVARAVALDKONNA NÕUNIK | PIRET KERGANDBERG, WALLESS´I VANDEADVOKAAT, KINNISVARAVALDKONNA JUHT | Töötoas käsitleme põhilisi probleeme ja riske, mis tekivad uue ärihoone arendamisel. Analüüsime eraldi hoone omaniku (üürileandja), ehitaja, projekteerija ja üürniku positsioone. Selgitame, mida tuleb tähele panna lepingute sõlmimisel ja täitmisel ning millised võivad olla tekkivate vaidluste tulemused. Arutellu kaasatakse ka töötoas osalejad. Teades teiste osapoolte huve ja tegutsemisalternatiive, on võimalik enda eesmärke edukamalt saavutada.

Angela Kase Angela Kase
Piret Kergandberg Piret Kergandberg
12:00 - 13:00

Lõuna ja suhtlemispaus

13:00 - 13:45

Töötoad II

Hoonete energiaefektiivsuse õiguslik labürint: kehtivad nõuded ja tulevikuväljakutsed kinnisvaraarendajatele, omanikele ja haldajatele | Advokaadibüroo RASK

RASK´I ADVOKAAT KEN KAAREL GROSS JA VANDEADVOKAAT MARINA LAPIDUS | Kehtivad ja tulevikus jõustuvad nõuded hoone energiatõhususele tekitavad kinnisvaraarendajate, omanike ja haldajate jaoks mitmeid uusi õiguslikke väljakutseid. Töötoa eesmärgiks on anda ülevaade hoonete energiatõhususega seoses kehtivast nõuetest ja nende täitmisega kaasnevatest õiguslikest probleemidest. Muuhulgas käsitletakse juriidilisi küsimusi ja riske, mis kaasnevad päikesepaneelide ja elektriautolaadijate paigaldamisega, seda nii avalik- kui ka eraõiguslikes suhetes.

Ken Kaarel Gross Ken Kaarel Gross
Marina Lapidus Marina Lapidus

Ideaalne projekteerimisteekond läbi kliendi silmade | LÄVI sisearhitektid

RASMUS KABUN, LÄVI SISEARHITEKTID TEGEVJUHT | Võtame fookusesse valdkonna ühe suurima pudelikaela- kehva planeerimise. Interaktiivses töötoas analüüsime tavapärast projekteerimisteekonda ning avame selle võlusid ja valusid läbi praktiliste näidete ja kogemuste. Arutame, millised on alternatiivid koos oma plusside ja miinustega vastavalt töötoas osalejate kogemustele ning otsime probleemile lahenduse, kuidas edaspidi oma tööd produktiivsemalt teha.

Rasmus Kabun Rasmus Kabun

Ehitise läbimõeldud lahendused tagavad pikaajalise optimeeritud kulu ja maine | Kukkumiskaitse OÜ

TAAVI LUKAS, KUKKUMISKAITSE OÜ JUHT | Millised on ehitusettevõtte võimalused positsioneerida end vastutustundliku liidrina? Kuidas saavad katuse ankurpunktid mõjutada ehitise jätkusuutlikku püsimist ja brändingut? Kuidas ohtlike tööde planeerimisega näidata ettevõtte pühendumust töötajate ohutusele, mis on oluline positiivse maine loomiseks ja kulukate õnnetuste ning vigastuste vältimiseks? Kuidas paremini tagada omanike investeeringute ja maine kaitse koos professionaalsuse, usaldusväärsuse ja edu kasvatamisega turul? Töötoas keskendume ehitusettevõtete maine parandamisele tööandjana, samuti tugeva konkurentsi ja pikaajaliste planeerimata kulude tõttu tekkivate väljakutsete lahendamisele.

Taavi Lukas Taavi Lukas
13:45 - 14:30

Vestlusring: milline on Eesti ehitusmaterjalide tootjate olukord ja konkurentsivõime säilitamise väljavaated?

TÕNIS ARJUS, MILTTON´I KESTLIKU ELUKESKKONNA EKSPERT | JÜRGEN EINPAUL, ESTKONSULT PROJEKTEERIJA JA VOLITATUD EHITUSINSENER | MART ARRO, SAINT GOBAIN´I JA EESTI EHITUSMATERJALIDE LIIDU JUHT | Keskkonnadeklaratsioonide kasutamise tähtaeg läheneb – millised on sellega kaasnevad võimalused ja ohukohad tootjatele? Kas puit on tõhusa ehituse päästerõngas ja mis saab betoonist, metallist jt materjalidest? Mille järgi arhitektid ja ehitajad hakkavad materjale valima? Mis motiveerib ehitusturgu kasutama väiksema jalajäljega tooteid, kui need võivad olla kallimad suurema jalajäljega toodetest? Kuidas kiirendada taaskasutust ja ringmajandust?

Tõnis Arjus Tõnis Arjus
Jürgen Einpaul Jürgen Einpaul
Mart Arro Mart Arro
14:30 - 15:00

Kohvi- ja suhtlemispaus

15:00 - 15:15

Milline on ehitussektori digitaliseerimise hetkeseis ja kasutamata võimalused?

REGINA VILJASAAR-FRENZEL, KLIIMAMINISTEERIUMI E-HÜPPE PROGRAMMIJUHT

Regina Viljasaar-Frenzel Regina Viljasaar-Frenzel
15:15 - 16:00

Vestlusring: millised on digilahenduste kiired kasutamata võimalused ehituse tõhustamisel terves elukaares?

RISTO VAHENURM, NORDECONI DIGITALISEERIMISE JA INNOVATSIOONI JUHT | SIIM VIPS, BISLY JUHATUSE ESIMEES JA KAASASUTAJA | REGINA VILJASAAR-FRENZEL, KLIIMAMINISTEERIUMI E-HÜPPE PROGRAMMIJUHT

Risto Vahenurm Risto Vahenurm
Siim Vips Siim Vips
Regina Viljasaar-Frenzel Regina Viljasaar-Frenzel
16:00 - 16:15

Päeva kokkuvõte

TÖÖTOAD

Töötoad I 11.15 - 12.00

Rohehoone – moodsa aja trendisõna või meie tulevik?

FORUS

Kairi Nõulik, Foruse kinnisvara jätkusuutlikkuse osakonna juht ja Alex Roost, Forus Expert äriliini juht

Koos maailmaga on muutunud kardinaalselt ka kinnisvaraturg  – arendajatel tuleb igal sammul arvestada jätkusuutlikkusega, mõelda oma hoone jalajäljele ning kinnisvara tervele elukaarele.

Rohesertifikaat ja jätkusuutlikkusele mõtlemine pole uus trend, vaid sellest on kasu hoone omanikule ja kasutajatele – oluliselt väiksemad arved, rahulolevad üürnikud, kvaliteetne sisekliima, puhtam keskkond ja suurem tootlikkus. Lisaks on LEED-sertifikaadiga hooned atraktiivsemad investoritele ja loovad turul väärtuse.

Kuidas oma kinnisvara jätkusuutlikumaks muuta ja milline näeb välja teekond rohesertifikaadini? Mida see nõuab hoone omanikult? Kui kiiresti saame näha esimesi tulemusi?

Käsitleme oma töötoas lähemalt, mis kasu saab hoone omanik ja selle kasutajad LEED- sertifikaadist ning kuidas väga lihtsad tegevused annavad tulemuse, et kulud väheneksid ja võitjateks oleks nii üürnikud kui ka omanik ise. Toome praktilisi näiteid elust enesest.

Sihtrühm: kinnisvaraarendajad, ehitajad, projekteerijad

Miks me räägime nii vähe sisekliimast?
 
 ETS NORD ventilatsioonilahendused
 

Margus Napp, ETS NORD tootejuht ja Peter Haab,  ETS NORD lahenduste grupi juht

Veedame kuni 90% oma elust siseruumides ja hingame ca 23 000 korda ööpäevas. Seetõttu on ülioluline, et siseruumide õhk oleks puhas. Oma töötoas räägime, kuidas luua meeldiv ja tervislik sisekliima ning milline on selle mõju meie produktiivsusele. Selgitame, mis mõjutab hoonete ventilatsioonisüsteemide energiatarvet ning kuidas säästa energiat sisekliima kvaliteeti kahjustamata. Anname juhiseid, millele pöörata tähelepanu uute ja rekonstrueeritavate hoonete ventilatsioonisüsteemide projekteerimisel.

Sihtrühm: arendajad, ehitusettevõtjad, projekteerijad, hoonete haldusfirmad, KOVid.

Nelinurksuhe ärikinnisvaras – omaniku, projekteerija, ehitaja ja üürniku riskid uue ärihoone arendamisel
 
Advokaadibüroo WALLESS
 

Piret Kergandberg, WALLESS´i vandeadvokaat, kinnisvaravaldkonna juht ja Angela Kase, WALLESS´i vandeadvokaat, kinnisvaravaldkonna nõunik

Töötoas käsitleme põhilisi probleeme ja riske, mis tekivad uue ärihoone arendamisel. Analüüsime eraldi hoone omaniku (üürileandja), ehitaja, projekteerija ja üürniku positsioone. Selgitame, mida tuleb tähele panna lepingute sõlmimisel ja täitmisel ning millised võivad olla tekkivate vaidluste tulemused. Arutellu kaasatakse ka töötoas osalejad. Teades teiste osapoolte huve ja tegutsemisalternatiive, on võimalik enda eesmärke edukamalt saavutada.

Sihtrühm: kinnisvara omanikud, haldajad, ehitusettevõtjad, projekteerimisettevõtjad, ärikinnisvara üürnikud.

REGISTREERUMINE

SAALIPILET

Soodushind 179€ (koos km-ga 218,38€ )
OSALEJAD
ADVOKAADIBÜROO LIVERTE OÜJUHATUSE LIIGEADVOKAADIBÜROO RASK OÜADVOKAAT
ADVOKAADIBÜROO RASK OÜVANDEADVOKAATADVOKAADIBÜROO TGS BALTIC ASVANDEADVOKAAT
ADVOKAADIBÜROO TRINITI OÜPARTNER, VANDEADVOKAATADVOKAADIBÜROO TRINITI OÜVANDEADVOKAAT
ADVOKAADIBÜROO WALLESS OÜPLANEERIMIS- JA EHITUSÕIGUSE ADVOKAATADVOKAADIBÜROO WALLESS OÜVANDEADVOKAAT
APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜJUHATUSE LIIGEARU EHITUS OÜJUHATUSE LIIGE
ARUCAD SÜSTEEMID OÜBIM LAHENDUSTE KONSULTANTARUCAD SÜSTEEMID OÜLAHENDUSTE MÜÜGIJUHT
BETOONI KAPITAL OÜJUHATUSE LIIGEBISLY OÜBISLY JUHATUSE ESIMEES JA KAASASUTAJA
BREMAN OÜE-AXIOM OÜTUDENG
EHITUSFIRMA RAND JA TUULBERG ASEHITUSTRUST ASERITÖÖDE PROJEKTIJUHT
EHITUSTRUST ASEHITUSTRUST AS
EHITUSTRUST ASEKTACO ASLÄBIPÄÄSUSÜSTEEMIDE ÄRISUUNA JUHT
ELUMAJAD OÜJUHATUSE LIIGEESTKONSULT OÜPROJEKTEERIJA
ESTPLAST TOOTMINE OÜTEGEVJUHTETS NORD ASETS NORD LAHENDUSTE GRUPI JUHT
ETS NORD ASETS NORD TOOTEJUHTEXMET SERVICES OÜ
EXMET SERVICES OÜEXMET SERVICES OÜ
FORUS HALDUS OÜFORUS EXPERT ÄRILIINI JUHTFORUS HALDUS OÜKINNISVARA JÄTKUSUUTLIKKUSE OSAKONNA JUHT
FORUS HALDUS OÜFORUS HALDUS OÜ
GOPROPERTY ASJUHATUSE LIIGEGRAND EHITUS OÜ
HAUSERS EHITUS OÜEHITUSJUHTHAUSERS GRUPP OÜPROJEKTIJUHT
INFORTAR ASEHITUSVALDKONNA SPETSIALISTJYRR INVEST OÜ
KLIIMAMINISTEERIUMKLIIMAMINISTEERIUMI EHITUSE ASEKANTSLERKLIIMAMINISTEERIUM
KONE ASMÜÜGIJUHTKONE ASMÜÜGIJUHT
KONE ASMÜÜGIJUHTKONE ASMÜÜGIJUHT
KONE ASMÜÜGIOSAKONNA JUHTKR PETOON OÜJUHATUSE LIIGE
KUKKUMISKAITSE OÜOMANIK / OSANIKKUKKUMISKAITSE OÜ
KUKKUMISKAITSE OÜLÄVI OÜTEGEVJUHT
MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMEHITUSE E-HÜPPE PROGRAMMIJUHT, MKMI EHITUS- JA ELAMUOSAKONDMALMERK KLAASIUM OÜOPERATSIOONIDE JUHT
MALMERK KLAASIUM OÜTEGEVJUHTMARGEL GRUPP OÜJUHATUSE LIIGE
MARGEL GRUPP OÜMARU BETOONITÖÖD OÜARENDUSJUHT (EELARVESTAMINE JA PROJEKTEERIMINE)
MARU BETOONITÖÖD OÜTEGEVJUHTMARU EHITUS ASPROJEKTIJUHT
MATEK ASTEGEVJUHTMELOTRIX GRUPP OÜARHITEKT
MERKO EHITUS ASJUHATUSE LIIGEMERKO EHITUS EESTI ASÜLDEHITUSDIVISJONI JUHT
MERKO EHITUS EESTI ASMERKO EHITUS EESTI AS
MERKO EHITUS EESTI ASMERKO KODUD OÜ
META ADVISORY GROUP OÜMETA ADVISORY VANEMKONSULTANTMILTTON NEW NORDICS OÜKESTLIKU ELUKESKKONNA EKSPERT
MITT & PERLEBACH OÜEHITUSJUHTMITT & PERLEBACH OÜEHITUSJUHT
MITT & PERLEBACH OÜMONTRECO OÜJUHATUSE LIIGE
MORRISON INVEST ASJUHATUSE LIIGEMULLAMUTT OÜOMANIK / OSANIK
MULLAMUTT OÜTEGEVJUHTMULLAMUTT OÜ
NORDECON ASNORDECONI DIGITALISEERIMISE JA INNOVATSIOONI JUHTPERTON EHITUS OÜOBJEKTIJUHT
POOLSAARE ÄRIMAJA OÜJUHATUSE LIIGEREIDENI PLAAT ASMÜÜGIDIREKTOR
RIIGI KINNISVARA ASEHITUSJUHTIMISOSAKONNA EHITUSJUHTRIIGI KINNISVARA ASKINNISVARAARENDUSE PROJEKTIJUHT
RIIGI KINNISVARA ASRIIGI KINNISVARA AS
RIIGI KINNISVARA ASRIIGIKONTROLLSPETSIALIST
RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUSEHITUSSPETSIALISTRTG PROJEKTBÜROO ASPROJEKTIJUHT (TALLINN)
RUDUS ASJUHATAJARVT EHITUS OÜJUHATAJA
SAINT-GOBAIN EESTI ASSAINT GOBAINI JA EESTI EHITUSMATERJALIDE LIIDU JUHTSIEVIN JALKINE OY
SIEVIN JALKINE OYSTILL FRAME OÜTEHNIK
STILL FRAME OÜTEHNIKSUNOREK ASPROJEKTIJUHT
SUNOREK ASPROJEKTIJUHTSUNOREK AS
SWEDBANK ASKORTERIÜHISTUTE VALDKONNJUHTTALLINNA EHITUSTRUST OÜ
TALLINNA EHITUSTRUST OÜTALLINNA EHITUSTRUST OÜ
TALLINNA EHITUSTRUST OÜTALLINNA EHITUSTRUST OÜ
TALLINNA LENNUJAAM ASTARISTU ARENDUSDIREKTORTALLINNA LINNAVARAAMETEHITUS- JA HANKEOSAKONNA JUHATAJA
TALLINNA LINNAVARAAMETEHITUS- JA HANKEOSAKONNA PROJEKTIJUHTTALLINNA LINNAVARAAMETEHITUS- JA HANKEOSAKONNA PROJEKTIJUHT
TALLINNA LINNAVARAAMETEHITUS- JA HANKEOSAKONNA PROJEKTIJUHTTALLINNA LINNAVARAAMET
TALLINNA SADAM ASINFRASTRUKTUURI DIVISJONI JUHTTALLINNA SADAM ASMUUGA INFRASTRUKTUURIOSAKONNA JUHATAJA
TALLINNA SADAM ASPROJEKTIJUHTIMISE OSAKONNA JUHATAJATALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOLÜLIÕPILANE
TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOLÜLIÕPILANETALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLEHITUSE JA ARHITEKTUURI INSTITUUDI DIREKTOR
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLINSENERITEADUSKONNA EHITUSE JA ARHITEKTUURI INSTITUUDI LIGINULLENERGIATALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLINSENERITEADUSKONNA EHITUSE JA ARHITEKTUURI INSTITUUDI TEEDEEHITUSE JA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLTARTU EHITUS ASTEGEVJUHT
TARTU LINNAVALITSUSABILINNAPEA (LINNAPLANEERIMINE, MAAKORRALDUS, EHITUS JA ARHITEKTUUR)TARTU LINNAVALITSUSARHITEKTUURI JA EHITUSE OSAKONNA JUHATAJA ASETÄITJA
TARTU LINNAVALITSUSARHITEKTUURI JA EHITUSE OSAKONNA MAAKORRALDUS-JA GEODEESIATEENISTUSETARTU LINNAVALITSUSARHITEKTUURI JA EHITUSE OSAKONNA TARISTU-JA EHITUSTEENISTUSE JUHATAJA
TARTU LINNAVALITSUSARHITEKTUURI-JA EHITUSVALDKONNA JUHTTARTU LINNAVALITSUSLINNAMAJANDUSE OSAKONNA TEEDETEENISTUSE JUHATAJA
TARTU LINNAVALITSUSE LINNAVARADE OSAKONDTARTU LINNAVALITSUSE LINNAVARADE OSAKOND
TARTU ÜLIKOOLKINNISVARAOSAKONNA JUHATAJATAVIKO OÜJUHATUSE LIIGE
THERMORY ASESINDUSSALONGI PROJEKTIMÜÜGIJUHTTHERMORY ASPROJEKTIMÜÜGI KONSULTANT
THERMORY ASTKM KINNISVARA ASARENDUSSPETSIALIST
TKM KINNISVARA ASEHITUSE PROJEKTIJUHTTKM KINNISVARA ASKINNISVARA ARENDUSSPETSIALIST
TKM KINNISVARA ASPROJEKTIJUHTTRAVETER GRUPP OÜTEGEVJUHT
TRIMBLE SOLUTIONS OYACCOUNT MANAGERTRIMBLE SOLUTIONS OY
TRV KLIIMA ASJUHATUSE LIIGETTK INVESTEERINGUD OÜEHITUSTEGEVUSE PROJEKTIJUHT
TTK INVESTEERINGUD OÜÄRIJUHTTÖÖINSPEKTSIOONJUHTIV TÖÖINSPEKTOR
TÖÖINSPEKTSIOONTÖÖINSPEKTORTÖÖINSPEKTSIOONTÖÖINSPEKTOR
TÖÖINSPEKTSIOONTÖÖINSPEKTORTÖÖINSPEKTSIOONTÖÖINSPEKTOR
TÖÖINSPEKTSIOONTÖÖINSPEKTORTÖÖINSPEKTSIOONTÖÖINSPEKTOR
TÖÖINSPEKTSIOONTÖÖINSPEKTORTÖÖINSPEKTSIOONVANEMTÖÖINSPEKTOR
TÖÖINSPEKTSIOONVANEMTÖÖINSPEKTORUSESOFT AS
VIRU KEEMIA GRUPP ASVIRU KEEMIA GRUPP AS
VIRU KEEMIA GRUPP ASVÄO PAAS OÜJUHATAJA
WÜRTH ASMÜÜGIJUHTYIT EESTI ASPROJEKTEERIMISE PROJETKIJUHT
ÄRIPÄEV ASARENDUSDIREKTORÄRIPÄEV ASEHITUS JA KINNISVARA KONVERENTSIDE PROGRAMMIJUHT
ÄRIPÄEV ASFOTOGRAAFÄRIPÄEV ASKORRALDUS
ÄRIPÄEV ASKORRALDUSÄRIPÄEV ASPROJEKTIJUHT
ÄRIPÄEV ASREKLAAMIMÜÜGI PROJEKTIJUHTÄRIPÄEV ASTOETAJATE KORDINAATOR
ÄRIPÄEV ASÄRIPÄEV AS
ÜLEMISTE CENTER OÜ

ADVOKAADIBÜROO LIVERTE OÜ
JUHATUSE LIIGE

ADVOKAADIBÜROO RASK OÜ
ADVOKAAT

ADVOKAADIBÜROO RASK OÜ
VANDEADVOKAAT

ADVOKAADIBÜROO TGS BALTIC AS
VANDEADVOKAAT

ADVOKAADIBÜROO TRINITI OÜ
PARTNER, VANDEADVOKAAT

ADVOKAADIBÜROO TRINITI OÜ
VANDEADVOKAAT

ADVOKAADIBÜROO WALLESS OÜ
PLANEERIMIS- JA EHITUSÕIGUSE ADVOKAAT

ADVOKAADIBÜROO WALLESS OÜ
VANDEADVOKAAT

APEX ARHITEKTUURIBÜROO OÜ
JUHATUSE LIIGE

ARU EHITUS OÜ
JUHATUSE LIIGE

ARUCAD SÜSTEEMID OÜ
BIM LAHENDUSTE KONSULTANT

ARUCAD SÜSTEEMID OÜ
LAHENDUSTE MÜÜGIJUHT

BETOONI KAPITAL OÜ
JUHATUSE LIIGE

BISLY OÜ
BISLY JUHATUSE ESIMEES JA KAASASUTAJA

BREMAN OÜ


E-AXIOM OÜ
TUDENG

EHITUSFIRMA RAND JA TUULBERG AS


EHITUSTRUST AS
ERITÖÖDE PROJEKTIJUHT

EHITUSTRUST AS


EHITUSTRUST AS


EHITUSTRUST AS


EKTACO AS
LÄBIPÄÄSUSÜSTEEMIDE ÄRISUUNA JUHT

ELUMAJAD OÜ
JUHATUSE LIIGE

ESTKONSULT OÜ
PROJEKTEERIJA

ESTPLAST TOOTMINE OÜ
TEGEVJUHT

ETS NORD AS
ETS NORD LAHENDUSTE GRUPI JUHT

ETS NORD AS
ETS NORD TOOTEJUHT

EXMET SERVICES OÜ


EXMET SERVICES OÜ


EXMET SERVICES OÜ


FORUS HALDUS OÜ
FORUS EXPERT ÄRILIINI JUHT

FORUS HALDUS OÜ
KINNISVARA JÄTKUSUUTLIKKUSE OSAKONNA JUHT

FORUS HALDUS OÜ


FORUS HALDUS OÜ


GOPROPERTY AS
JUHATUSE LIIGE

GRAND EHITUS OÜ


HAUSERS EHITUS OÜ
EHITUSJUHT

HAUSERS GRUPP OÜ
PROJEKTIJUHT

INFORTAR AS
EHITUSVALDKONNA SPETSIALIST

JYRR INVEST OÜ


KLIIMAMINISTEERIUM
KLIIMAMINISTEERIUMI EHITUSE ASEKANTSLER

KLIIMAMINISTEERIUM


KONE AS
MÜÜGIJUHT

KONE AS
MÜÜGIJUHT

KONE AS
MÜÜGIJUHT

KONE AS
MÜÜGIJUHT

KONE AS
MÜÜGIOSAKONNA JUHT

KR PETOON OÜ
JUHATUSE LIIGE

KUKKUMISKAITSE OÜ
OMANIK / OSANIK

KUKKUMISKAITSE OÜ


KUKKUMISKAITSE OÜ


LÄVI OÜ
TEGEVJUHT

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
EHITUSE E-HÜPPE PROGRAMMIJUHT, MKMI EHITUS- JA ELAMUOSAKOND

MALMERK KLAASIUM OÜ
OPERATSIOONIDE JUHT

MALMERK KLAASIUM OÜ
TEGEVJUHT

MARGEL GRUPP OÜ
JUHATUSE LIIGE

MARGEL GRUPP OÜ


MARU BETOONITÖÖD OÜ
ARENDUSJUHT (EELARVESTAMINE JA PROJEKTEERIMINE)

MARU BETOONITÖÖD OÜ
TEGEVJUHT

MARU EHITUS AS
PROJEKTIJUHT

MATEK AS
TEGEVJUHT

MELOTRIX GRUPP OÜ
ARHITEKT

MERKO EHITUS AS
JUHATUSE LIIGE

MERKO EHITUS EESTI AS
ÜLDEHITUSDIVISJONI JUHT

MERKO EHITUS EESTI AS


MERKO EHITUS EESTI AS


MERKO EHITUS EESTI AS


MERKO KODUD OÜ


META ADVISORY GROUP OÜ
META ADVISORY VANEMKONSULTANT

MILTTON NEW NORDICS OÜ
KESTLIKU ELUKESKKONNA EKSPERT

MITT & PERLEBACH OÜ
EHITUSJUHT

MITT & PERLEBACH OÜ
EHITUSJUHT

MITT & PERLEBACH OÜ


MONTRECO OÜ
JUHATUSE LIIGE

MORRISON INVEST AS
JUHATUSE LIIGE

MULLAMUTT OÜ
OMANIK / OSANIK

MULLAMUTT OÜ
TEGEVJUHT

MULLAMUTT OÜ


NORDECON AS
NORDECONI DIGITALISEERIMISE JA INNOVATSIOONI JUHT

PERTON EHITUS OÜ
OBJEKTIJUHT

POOLSAARE ÄRIMAJA OÜ
JUHATUSE LIIGE

REIDENI PLAAT AS
MÜÜGIDIREKTOR

RIIGI KINNISVARA AS
EHITUSJUHTIMISOSAKONNA EHITUSJUHT

RIIGI KINNISVARA AS
KINNISVARAARENDUSE PROJEKTIJUHT

RIIGI KINNISVARA AS


RIIGI KINNISVARA AS


RIIGI KINNISVARA AS


RIIGIKONTROLL
SPETSIALIST

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
EHITUSSPETSIALIST

RTG PROJEKTBÜROO AS
PROJEKTIJUHT (TALLINN)

RUDUS AS
JUHATAJA

RVT EHITUS OÜ
JUHATAJA

SAINT-GOBAIN EESTI AS
SAINT GOBAINI JA EESTI EHITUSMATERJALIDE LIIDU JUHT

SIEVIN JALKINE OY


SIEVIN JALKINE OY


STILL FRAME OÜ
TEHNIK

STILL FRAME OÜ
TEHNIK

SUNOREK AS
PROJEKTIJUHT

SUNOREK AS
PROJEKTIJUHT

SUNOREK AS


SWEDBANK AS
KORTERIÜHISTUTE VALDKONNJUHT

TALLINNA EHITUSTRUST OÜ


TALLINNA EHITUSTRUST OÜ


TALLINNA EHITUSTRUST OÜ


TALLINNA EHITUSTRUST OÜ


TALLINNA EHITUSTRUST OÜ


TALLINNA LENNUJAAM AS
TARISTU ARENDUSDIREKTOR

TALLINNA LINNAVARAAMET
EHITUS- JA HANKEOSAKONNA JUHATAJA

TALLINNA LINNAVARAAMET
EHITUS- JA HANKEOSAKONNA PROJEKTIJUHT

TALLINNA LINNAVARAAMET
EHITUS- JA HANKEOSAKONNA PROJEKTIJUHT

TALLINNA LINNAVARAAMET
EHITUS- JA HANKEOSAKONNA PROJEKTIJUHT

TALLINNA LINNAVARAAMET


TALLINNA SADAM AS
INFRASTRUKTUURI DIVISJONI JUHT

TALLINNA SADAM AS
MUUGA INFRASTRUKTUURIOSAKONNA JUHATAJA

TALLINNA SADAM AS
PROJEKTIJUHTIMISE OSAKONNA JUHATAJA

TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL
ÜLIÕPILANE

TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL
ÜLIÕPILANE

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
EHITUSE JA ARHITEKTUURI INSTITUUDI DIREKTOR

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
INSENERITEADUSKONNA EHITUSE JA ARHITEKTUURI INSTITUUDI LIGINULLENERGIA

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
INSENERITEADUSKONNA EHITUSE JA ARHITEKTUURI INSTITUUDI TEEDEEHITUSE JA

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL


TARTU EHITUS AS
TEGEVJUHT

TARTU LINNAVALITSUS
ABILINNAPEA (LINNAPLANEERIMINE, MAAKORRALDUS, EHITUS JA ARHITEKTUUR)

TARTU LINNAVALITSUS
ARHITEKTUURI JA EHITUSE OSAKONNA JUHATAJA ASETÄITJA

TARTU LINNAVALITSUS
ARHITEKTUURI JA EHITUSE OSAKONNA MAAKORRALDUS-JA GEODEESIATEENISTUSE

TARTU LINNAVALITSUS
ARHITEKTUURI JA EHITUSE OSAKONNA TARISTU-JA EHITUSTEENISTUSE JUHATAJA

TARTU LINNAVALITSUS
ARHITEKTUURI-JA EHITUSVALDKONNA JUHT

TARTU LINNAVALITSUS
LINNAMAJANDUSE OSAKONNA TEEDETEENISTUSE JUHATAJA

TARTU LINNAVALITSUSE LINNAVARADE OSAKOND


TARTU LINNAVALITSUSE LINNAVARADE OSAKOND


TARTU ÜLIKOOL
KINNISVARAOSAKONNA JUHATAJA

TAVIKO OÜ
JUHATUSE LIIGE

THERMORY AS
ESINDUSSALONGI PROJEKTIMÜÜGIJUHT

THERMORY AS
PROJEKTIMÜÜGI KONSULTANT

THERMORY AS


TKM KINNISVARA AS
ARENDUSSPETSIALIST

TKM KINNISVARA AS
EHITUSE PROJEKTIJUHT

TKM KINNISVARA AS
KINNISVARA ARENDUSSPETSIALIST

TKM KINNISVARA AS
PROJEKTIJUHT

TRAVETER GRUPP OÜ
TEGEVJUHT

TRIMBLE SOLUTIONS OY
ACCOUNT MANAGER

TRIMBLE SOLUTIONS OY


TRV KLIIMA AS
JUHATUSE LIIGE

TTK INVESTEERINGUD OÜ
EHITUSTEGEVUSE PROJEKTIJUHT

TTK INVESTEERINGUD OÜ
ÄRIJUHT

TÖÖINSPEKTSIOON
JUHTIV TÖÖINSPEKTOR

TÖÖINSPEKTSIOON
TÖÖINSPEKTOR

TÖÖINSPEKTSIOON
TÖÖINSPEKTOR

TÖÖINSPEKTSIOON
TÖÖINSPEKTOR

TÖÖINSPEKTSIOON
TÖÖINSPEKTOR

TÖÖINSPEKTSIOON
TÖÖINSPEKTOR

TÖÖINSPEKTSIOON
TÖÖINSPEKTOR

TÖÖINSPEKTSIOON
TÖÖINSPEKTOR

TÖÖINSPEKTSIOON
VANEMTÖÖINSPEKTOR

TÖÖINSPEKTSIOON
VANEMTÖÖINSPEKTOR

USESOFT AS


VIRU KEEMIA GRUPP AS


VIRU KEEMIA GRUPP AS


VIRU KEEMIA GRUPP AS


VÄO PAAS OÜ
JUHATAJA

WÜRTH AS
MÜÜGIJUHT

YIT EESTI AS
PROJEKTEERIMISE PROJETKIJUHT

ÄRIPÄEV AS
ARENDUSDIREKTOR

ÄRIPÄEV AS
EHITUS JA KINNISVARA KONVERENTSIDE PROGRAMMIJUHT

ÄRIPÄEV AS
FOTOGRAAF

ÄRIPÄEV AS
KORRALDUS

ÄRIPÄEV AS
KORRALDUS

ÄRIPÄEV AS
PROJEKTIJUHT

ÄRIPÄEV AS
REKLAAMIMÜÜGI PROJEKTIJUHT

ÄRIPÄEV AS
TOETAJATE KORDINAATOR

ÄRIPÄEV AS


ÄRIPÄEV AS


ÜLEMISTE CENTER OÜ


TOETAJAD

Kontakt

Triin Uibopuu
programmijuht
+372 51990655
Kadri Rinaldo
projektijuht
+372 58897655
Eliise Nikopensius
sponsorid/sponsors
[email protected]
+372 553 1442
Age Liiv
sponsorid/sponsors
[email protected]
+372 5866 6496

Lisainfo:

Osalemise tingimused
Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Veebikonverentsi materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Reklaam

Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected] või 667 0105.

Aitäh, et esitasid oma töö

Kutsu agent appi!

Millise teenuse osaga saame aidata?
Kuidas Sinuga ühendust saada?
Soovid oma ideed täpsustada?