9.–10. mail 2024 toimub Äripäeva ja Tööstusuudiste Loodusressursside aastakonverents „Tõde või tegu“, mis käsitleb maapõuevarade, metsa-, veevarude jm efektiivsemat kasutamist kliimamuutustega kohanemise tingimustes. Loodusressursid on võtmetähtsusega, olles meie majanduse ja elujõu aluseks ning nendest sõltub, kuidas me suudame kliimamuutuste mõjudega toime tulla. 

Kogu selle temaatika käsitlemisel on oluline roll kommunikatsioonistrateegial, millega manipuleerimine võib mõjutada poliitilisi ja tehnoloogilisi otsuseid ning mida kasutavad erinevad huvigrupid oma nõudmiste läbisurumiseks. Seepärast räägime, kuidas muuta loodusressursside kasutamise teema käsitlemist objektiivsemaks.

Konverents on mõeldud kõigile, kes puutuvad oma töös kokku loodusressursside temaatikaga ning on huvitatud nende targast kasutamisest kliimamuutustega kohanemisel – olgu selleks siis ettevõtted, valitsusasutused või kodanikuühendused.

Konverentsil käsitletakse järgmisi teemasid:

Loodusressursside kasutamine ja selle mõju kliimamuutustele teadlaste vaates.

Uued tehnoloogiad loodusressursside tõhusamaks kasutamiseks kliimamuutustega kohanemise tingimustes.

Kommunikatsiooni roll ja tähtsus kliimamuutustega kohanemise protsessis, selle mõju poliitilistele otsustele ning huvigruppide roll.

Miks on oluline teavitada avalikkust loodusressursside kasutamise teemadest?

Konverentsil esinevad eksperdid nii Eestist kui ka välismaalt. Nende hulgas on teadlased, poliitikud ja ettevõtjad.

Esinejad

Kristen Michal

Kliimaminister

Simon Michaux

Soome Geoloogiauuringute Keskuse professor

Tarmo Soomere

Eesti Teaduste Akadeemia president ja TalTechi rannikutehnika professor

Triin Varek

Rakvere linnapea

Veiko Uri

Akadeemik, Eesti Maaülikooli, Metsanduse ja inseneeria instituudi, metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetooli metsaökosüsteemide professor

Mikk Marran

Riigimetsa Majandamise Keskuse juht

Andrus Durejko

Eesti Energia juht

Ahti Asmann

Viru Keemia Grupi juhatuse esimees

Marko Pomerants

Poliitik ja kommunikatsiooniekspert

Kristi Klaas

Kliimaministeeriumi asekantsler

Rutt Hints

Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi maavarade ja rakendusgeoloogia osakonna juhataja

Peeter Tali

Strateegilise kommunikatsiooni asjatundja

Markus Vihma

Energiasalv Pakri OÜ, loodusvarade ärijuht

Mart Erik

Kogenud metsakasvataja ja ettevõtja

Rainer Laurits

Meta Advisory partner ja kommunikatsiooniekspert

Kaido Kukk

UPM-Kymmene Corporation, Vice President, New Business Development

Alar Saluste

R-S OSA Service juhatuse liige

Janek Mäggi

Kommunikatsiooniekspert, Powerhouse´i juht ja konverentsi moderaator

Programm

Lisaprogramm

9. mai

Konverentsi külalistel on võimalus osa saada praktilisest lisaprogrammist, mis toimub 9. mail. Tegemist on juhendatud matkaga Aidu karjääridesse, kus toimub tuur metsakasvatajast giidi juhendamisel. Matka käigus saavad osalejad praktilisi teadmisi ja uut vaadet kivistunud mõttemallidele.

NB! Metsaretke osalejate arv on piiratud ja osaleda saavad 40 kiiremat!

13:45 - 14:00

Koguneme Rakvere AQVA Spa parklas bussi juures

14:00 - 18:00

Praktiline metsaretk Aidu karjääridesse: kuidas vanast tööstuspiirkonnast on arenenud rikkaliku loodusega keskkond?

MART ERIK – METSAKASVATAJA JA ETTEVÕTJA | See on enamat, kui kiire ja lihtne bussireis loodusesse! Osalejad võtab endaga kaasa kogenud metsakasvataja Mart Erik, et rääkida Aidu karjääri minevikust, olevikust ja tulevikust. See on hea võimalus saada terviklik ülevaade karjääri loost ja näha, kuidas vanast tööstuspiirkonnast on arenemas rikkaliku loodusega keskkond. Metsaretkel otsime ühtlasi vastust küsimusele, kas püsimetsandus saab asendada lageraiet. Ühine väljasõit on hea võimalus networkinguks ja teiste arvamuse kuulamiseks.

Mart Erik Mart Erik
19:00 - 21:00

Suhtlus jätkub ühisel õhtusöögil.

08:45 - 09:15

Registreerimine ja hommikukohv

Rakvere AQVA Spa Konverentsikeskus

09:15 - 09:25

Tere tulemast!

JANEK MÄGGI - KOMMUNIKATSIOONIEKSPERT, POWERHOUSE´I JUHT JA KONVERENTSI MODERAATOR

Janek Mäggi Janek Mäggi

SESSIOON I – TÕDE

09:25 - 09:30

Rakvere linnapea tervitus

TRIIN VAREK - RAKVERE LINNAPEA

Triin Varek Triin Varek
09:30 - 10:00

Tarkus kujundab loodusressursside väärtuse

TARMO SOOMERE - EESTI TEADUSTE AKADEEMIA PRESIDENT JA TALTECHI RANNIKUTEHNIKA PROFESSOR | Eesti kõige olulisem ressurss on meie inimeste ajud. Neid ei ole võimalik ei arendada ega rakendada ilma looduse rikkust pruukimata. Teisalt, loodusvarade mõistlik kasutamine eeldab suurt tarkust, hoolikat ajastust ja maailma arengu põhjalikku tunnetust. Aga ka riigimehelikkust ja vastutustundlikkust. Et ei survestaks loodust rohkem, kui hädasti vaja. Et sellest sünniks hüvesid ja head meelt kõigile. Ka tulevastele põlvedele.

Tarmo Soomere Tarmo Soomere
10:00 - 10:30

Ettekujutusest võib saada tegelikkus

PEETER TALI - RIIGIKOGU LIIGE JA KOMMUNIKATSIOONIEKSPERT | Ettekandes käsitleme Venemaalt tulevate sõnumite ja konstrueeritud info (softpower) mõju meie (energia)julgeolekule. Vaenulik propaganda ja otsuste kaudne mõjutamine võib suunata ka elanikkonna meelsust loodusressurssidega seotud küsimustes – olgu see vajadus luua Rail Balticu trassi, võtta kasutusele uusi kaevandusi ettevõtluse ja tööstuse arendamiseks või tagada varustuskindlust mere kaudu – näiteks planeeritavad meretuulepargid või Balticconnector – liikuva energia kaudu. Kuidas sellisele jõule vastu seista – millist teguviisi vajame enda julgeoleku kindlustamiseks?

Peeter Tali Peeter Tali
10:30 - 11:00

Energia- ja kohvipaus

SESSIOON II – RESSURSID MAAPÕUES

11:00 - 11:45

Mustad luiged, valged luiged – ja mis võiks toimida? (inglise keeles)

SIMON MICHAUX - SOOME GEOLOOGIAUURINGUTE KESKUSE PROFESSOR | Pikaajalised eesmärgid hõlmavad ringmajanduse arendamist ja ümberkujundamist praktilisemaks süsteemiks tööstusökosüsteemi jaoks, et toime tulla tehnoloogiamineraalide nappuse ja fossiilkütustest loobumise kahe suure väljakutsega. Simon Michaux ja tema meeskond Soome Geoloogiauuringute Keskuses on uurinud, kui palju mineraale ja materjale meil maal on, et ehitada oma taastuvenergiat. Nad on leidnud, et meil lihtsalt ei ole piisavalt - ja nende materjalide kaevandamine tooks kaasa tohutu keskkonnakulu.

Simon Michaux Simon Michaux
11:45 - 12:15

Maavarade kaevandamise mõju kliimale

RUTT HINTS - TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI GEOLOOGIA INSTITUUDI MAAVARADE JA RAKENDUSGEOLOOGIA OSAKONNA JUHATAJA | Rohelised energiatehnoloogiad ja heitmevaba transport nõuavad pretendentidelt suurtes kogustes seni vähekasutatud tehnoloogilisi metalle, aga ka näiteks vaske. Tekib küsimus, kas praegused ressursid on piisavad, et prognoositud nõudlust katta. Kuidas võib kohalike maapõueressursside kasutuselevõttu mõjutada Euroopa Liidu kriitiliste toorainete määrus?

Rutt Hints Rutt Hints
12:15 - 12:45

Ringmajadusel põhineva tööstuse rajamine Eestisse

ALAR SALUSTE - R-S OSA SERVICE JUHATUSE LIIGE | Euroopa Liit vajab kriitilisi ja strateegilisi toormeid. Ida-Virumaal on ladestatud 1 miljard tonni tööstusjäätmeid, milles võib leiduda nii kriitilisi kui strateegilisi toormeid ELi jaoks. Arendades tehnoloogiad, mis võimaldavad neid jäätmeid kasutusele võtta, saame Ida-Virumaal uue tööstuse ja eduloo, nagu Skype oli terve Eesti jaoks.

Alar Saluste Alar Saluste
12:45 - 13:45

Lõuna

SESSIOON III – RESSURSID MAA PEAL

13:45 - 14:15

Eesti metsandus kliimamuutuste valguses

VEIKO URI - AKADEEMIK, EESTI MAAÜLIKOOLI, METSANDUSE JA INSENEERIA INSTITUUDI, METSAKASVATUSE JA METSAÖKOLOOGIA ÕPPETOOLI METSAÖKOSÜSTEEMIDE PROFESSOR | Ettekandes uuritakse: • Kuidas võiks Eesti metsad ja metsandus kohaneda prognoositud kliimamuutustega? • Milline on meie metsade roll süsiniku sidujatena ja seeläbi kliimamuutuste leevendajatena? • Kas ja kuidas on võimalik suurendada metsade kliimakasu?

Veiko Uri Veiko Uri
14:15 - 14:45

Beyond Fossils - puidust võtmed fossiilivabale tulevikule

KAIDO KUKK - UPM-KYMMENE WOOD OY (UPM BIOCOMPOSITES) ASEPRESIDENT | “Beyond Fossils” on UPM-Kymmene uus brändilubadus, mis väljendab ettevõtte tugevat pühendumust tulevikule, mis ei sõltu fossiilsetest toorainetest. See on loomulik jätk UPM-i eesmärgile luua väärtust bioloogilise majanduse piiritutest võimalustest. UPM pakub vastutustundlikke lahendusi ja uuendab tulevikku fossiilidest kaugemale kuues ärivaldkonnas. Ettevõte usub, et biomaterjalid on võti fossiilivabale tulevikule, kus inimesed saavad teha jätkusuutlikumaid valikuid. UPM kasutab taastuvaid ja ringlussevõetavaid tooteid, mis on valmistatud vastutustundlikult hangitud puidupõhistest toorainetest. UPM loob uusi turge ja asendab fossiilseid materjale biopõhiste lahendustega, nagu taastuv diisel ja nafta, bioplastid, biomeditsiinilised tooted, glükoolid, ligniinitooted, taastuvad funktsionaalsed täiteained ja biokomposiidid.

Kaido Kukk Kaido Kukk
14:45 - 15:05

Eesti saab uue loodusvara

MARKUS VIHMA – ENERGIASALV PAKRI LOODUSVARADE JUHT | Paldiski vesisalvesti ehitamisega võetakse kasutusse Eesti uus loodusvara – gneiss. Gneissidest valmistatud killustike kasutamine teekonstruktsioonide aluskihtides muudavad teed tugevamaks ja vastupidavamaks, kasutamisega paraneb loodusvarade kasutusefektiivsus ning vähenevad teedeehitusega seotud kulud. Gneisside kasutamisega lubjakivikillustiku asemel võimaldab vältida uute lubjakivikarjääride avamist eelkõige Põhja-Eestis, säästes nii väärtuslikku elukeskkonda.

Markus Vihma Markus Vihma
15:05 - 15:30

Energia- ja kohvipaus

SESSIOON IV – VÄÄRTUSED ja TEGU

15:30 - 16:15

Arutelu: Kuidas pöörata usk ümber sisuliseks aruteluks?

KRISTI KLAAS - KLIIMAMINISTEERIUMI ASEKANTSLER |MARKO POMERANTS - POLIITIK JA KOMMUNIKATSIOONIEKSPERT | RAINER LAURITS - META ADVISORY PARTNER JA KOMMUNIKATSIOONIEKSPERT

Marko Pomerants Marko Pomerants
Rainer Laurits Rainer Laurits
Kristi Klaas Kristi Klaas
16:15 - 17:00

Arutelu: kliimaseaduse mõju majandusele

AHTI ASMANN - VIRU KEEMIA GRUPI JUHATUSE ESIMEES | ANDRUS DUREJKO - EESTI ENERGIA JUHT |MIKK MARRAN - RMK JUHATUSE ESIMEES | KRISTEN MICHAL - KLIIMAMINISTER

Ahti Asmann Ahti Asmann
Andrus Durejko Andrus Durejko
Mikk Marran Mikk Marran
Kristen Michal Kristen Michal
17:00 - 17:15

Konverentsi lõpetamine

Registreerumine

Põhiprogramm

Täishind

429 €

Hinnale lisandub käibemaks, alates 2024. aastast on käibemaks 22%.

Põhiprogramm + lisaprogramm

Täishind

529 €

Hinnale lisandub käibemaks, alates 2024. aastast on käibemaks 22%.

Osalejad
ADOJAAM OÜFOTOGRAAFBALTWOOD ASJUHATUSE LIIGE
BALTWOOD ASBIGBANK ASJUHATUSE LIIGE
BM CERTIFICATION ESTONIA OÜDELFI MEEDIA ASMAALEHT
DOZERLAND OÜEESTI ENERGIA ASJUHATUSE ESIMEES
EESTI GEOLOOGIATEENISTUSTEGEVJUHTEESTI INSENERIDE LIIT MTÜNÕUNIK
EESTI MAAÜLIKOOLEMÜ METSANDUSE JA INSENEERIA INSTITUUDI DIREKTOREESTI MAAÜLIKOOLEMÜ METSANDUSE JA INSENEERIA INSTITUUDI TEADUS- JA ARENDUSKOOSTÖÖ JUHT
EESTI MAAÜLIKOOLMETSANDUS- JA MAAEHITUSINSTITUUDI METSAKASVATUSE JA METSAÖKOLOOGIA ÕPPEESTI MAAÜLIKOOLPÕLLUMAJANDUS- JA KESKKONNAINSTITUUT DIREKTOR
EESTI MAAÜLIKOOLI PÕLLUMAJANDUS- JA KESKKONNAINSTITUUT, MULLATEADUSE ÕPPETOOLEESTI PANKÖKONOMIST, KESKKONNA- JA KLIIMAKOMISJONI ASEJUHT
EESTI RAHVUSRINGHÄÄLINGOPERAATOREESTI RAHVUSRINGHÄÄLINGSAATEJUHT
EESTI TEADUSTE AKADEEMIATEADUSTE AKADEEMIA PRESIDENTENERGIASALV OÜ
ENERGIASALV OÜENERGIASALV OÜ
GEOLOGICAL SURVEY OF FINLANDGRAANUL INVEST ASGRAANUL INVESTI JUHATUSE ESIMEES
GRAANUL INVEST ASGRAANUL INVEST AS
GREN EESTI ASHEIDELBERG MATERIALS KUNDA ASKESKKONNANÕUNIK
HEIDELBERG MATERIALS KUNDA ASKOMMUNIKATSIOONIJUHTHEIDELBERG MATERIALS KUNDA ASMÄETÖÖDE- JA TRANSPORDIDIREKTOR
INF ENGINEERING OÜJUHATUSE LIIGEIRISCORP TRANSPORT OÜTEGEVJUHT
JAVICAR OÜJUHATUSE LIIGEK.A.T. & KO ASJUHATUSE ESIMEES
KESKKONNAAGENTUURKINNISTU OÜJUHATAJA
KLIIMAMINISTEERIUMKLIIMAMINISTERKLIIMAMINISTEERIUMKOMMUNIKATSIOONIOSAKONNA JUHATAJA
KLIIMAMINISTEERIUMNÕUNIK MAAVARADE OSAKONDKLIIMAMINISTEERIUMROHEREFORMI ASEKANTSLER
KLIIMAMINISTEERIUMKUNDA TRANS OÜNÕUKOGU LIIGE
KÕRVEKÜLA PÕHIKOOLMETA ADVISORY GROUP OÜ
MFM ENERGIA OÜJUHATUSE LIIGENORDIC INVESTMENT BANKKILIENDIHALDUR
POWERHOUSE OÜPOWERHOUSE JUHTPROVIDEU ASSEMBLY OÜ
R-S OSA SERVICE OÜJUHATUSE LIIGER-S OSA SERVICE OÜ
RAKVERE LINNAVALITSUSLINNAPEARIIGIKOGU KANTSELEIRIIGIKOGU LIIGE
RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUSJUHATUSE ESIMEESRIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUSLOODUSKASUTUSE KOMMUNIKATSIOONIPARTNER
RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUSMUU JUHTRIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUSRMK OSAKONNA JUHT
RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUSRIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
SANDLA PUIT OÜJUHATUSE LIIGESCA METSAD EESTI ASJUHATUSE LIIGE
SCA METSAD EESTI ASMETSAÜLEMSCA METSAD EESTI ASTERMINALI JUHT
SILVARA OÜOMANIK / OSANIKSKEPAST&PUHKIM OÜKESKKONNAKORRALDUSE ÜKSUSE JUHT
SKEPAST&PUHKIM OÜOSANIK/ JUHATUSE LIIGESWEDBANK ASTOOTMISETTEVÕTETE SUURKLIENDIHALDUR
TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOLTALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLINSENERITEADUSKONNA EHITUSE JA ARHITEKTUURI INSTITUUDI LIGINULLENERGIA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLINSTITUUDI MAAVARADE- JA RAKENDUSGEOLOOGIA OSAKONNA JUHATAJA, TEADURTARTU VEEVÄRK AS
TELEVISION OÜJUHATUSE LIIGETELEVISION OÜTEHNIK
TELIA EESTI ASHALDUSJUHTTELIA EESTI AS
TIMBER ASFINANTSJUHT, ASUTAJATIMBER ASTURUNDUSJUHT, ASUTAJA
TIMBER ASTONSI OÜOMANIK / OSANIK
UNITED LOGGERS OÜJUHATUSE ESIMEESUNITED LOGGERS OÜPIIRKONNAJUHT
UNITED LOGGERS OÜPIIRKONNAJUHTUNITED LOGGERS OÜ
UPM-KYMMENE OTEPÄÄ OÜASEPRESIDENTVALGA PUU OÜRESSURSIJUHT
VIRU KEEMIA GRUPP ASJUHATUSE LIIGEVIRU KEEMIA GRUPP ASKESKKONNA VANEMSPETSIALIST
VIRU KEEMIA GRUPP ASKESKKONNA VANEMSPETSIALISTÄRIPÄEV ASDIGIÄRI ARENDUSJUHT
ÄRIPÄEV ASKONVERENTSIKESKUSE JUHTÄRIPÄEV ASPEATOIMETAJA ASETÄITJA
ÄRIPÄEV ASPOLLUMAJANDUS.EE JUHTÄRIPÄEV ASTOETAJATE KORDINAATOR
ÄRIPÄEV ASTÖÖSTUSUUDISED.EE JUHTÄRIPÄEV ASTÖÖSTUSUUDISED.EE TOIMETAJA
ÄRIPÄEV AS

ADOJAAM OÜ
FOTOGRAAF

BALTWOOD AS
JUHATUSE LIIGE

BALTWOOD AS


BIGBANK AS
JUHATUSE LIIGE

BM CERTIFICATION ESTONIA OÜ


DELFI MEEDIA AS
MAALEHT

DOZERLAND OÜ


EESTI ENERGIA AS
JUHATUSE ESIMEES

EESTI GEOLOOGIATEENISTUS
TEGEVJUHT

EESTI INSENERIDE LIIT MTÜ
NÕUNIK

EESTI MAAÜLIKOOL
EMÜ METSANDUSE JA INSENEERIA INSTITUUDI DIREKTOR

EESTI MAAÜLIKOOL
EMÜ METSANDUSE JA INSENEERIA INSTITUUDI TEADUS- JA ARENDUSKOOSTÖÖ JUHT

EESTI MAAÜLIKOOL
METSANDUS- JA MAAEHITUSINSTITUUDI METSAKASVATUSE JA METSAÖKOLOOGIA ÕPP

EESTI MAAÜLIKOOL
PÕLLUMAJANDUS- JA KESKKONNAINSTITUUT DIREKTOR

EESTI MAAÜLIKOOLI PÕLLUMAJANDUS- JA KESKKONNAINSTITUUT, MULLATEADUSE ÕPPETOOL


EESTI PANK
ÖKONOMIST, KESKKONNA- JA KLIIMAKOMISJONI ASEJUHT

EESTI RAHVUSRINGHÄÄLING
OPERAATOR

EESTI RAHVUSRINGHÄÄLING
SAATEJUHT

EESTI TEADUSTE AKADEEMIA
TEADUSTE AKADEEMIA PRESIDENT

ENERGIASALV OÜ


ENERGIASALV OÜ


ENERGIASALV OÜ


GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND


GRAANUL INVEST AS
GRAANUL INVESTI JUHATUSE ESIMEES

GRAANUL INVEST AS


GRAANUL INVEST AS


GREN EESTI AS


HEIDELBERG MATERIALS KUNDA AS
KESKKONNANÕUNIK

HEIDELBERG MATERIALS KUNDA AS
KOMMUNIKATSIOONIJUHT

HEIDELBERG MATERIALS KUNDA AS
MÄETÖÖDE- JA TRANSPORDIDIREKTOR

INF ENGINEERING OÜ
JUHATUSE LIIGE

IRISCORP TRANSPORT OÜ
TEGEVJUHT

JAVICAR OÜ
JUHATUSE LIIGE

K.A.T. & KO AS
JUHATUSE ESIMEES

KESKKONNAAGENTUUR


KINNISTU OÜ
JUHATAJA

KLIIMAMINISTEERIUM
KLIIMAMINISTER

KLIIMAMINISTEERIUM
KOMMUNIKATSIOONIOSAKONNA JUHATAJA

KLIIMAMINISTEERIUM
NÕUNIK MAAVARADE OSAKOND

KLIIMAMINISTEERIUM
ROHEREFORMI ASEKANTSLER

KLIIMAMINISTEERIUM


KUNDA TRANS OÜ
NÕUKOGU LIIGE

KÕRVEKÜLA PÕHIKOOL


META ADVISORY GROUP OÜ


MFM ENERGIA OÜ
JUHATUSE LIIGE

NORDIC INVESTMENT BANK
KILIENDIHALDUR

POWERHOUSE OÜ
POWERHOUSE JUHT

PROVIDEU ASSEMBLY OÜ


R-S OSA SERVICE OÜ
JUHATUSE LIIGE

R-S OSA SERVICE OÜ


RAKVERE LINNAVALITSUS
LINNAPEA

RIIGIKOGU KANTSELEI
RIIGIKOGU LIIGE

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
JUHATUSE ESIMEES

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
LOODUSKASUTUSE KOMMUNIKATSIOONIPARTNER

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
MUU JUHT

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
RMK OSAKONNA JUHT

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS


RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS


SANDLA PUIT OÜ
JUHATUSE LIIGE

SCA METSAD EESTI AS
JUHATUSE LIIGE

SCA METSAD EESTI AS
METSAÜLEM

SCA METSAD EESTI AS
TERMINALI JUHT

SILVARA OÜ
OMANIK / OSANIK

SKEPAST&PUHKIM OÜ
KESKKONNAKORRALDUSE ÜKSUSE JUHT

SKEPAST&PUHKIM OÜ
OSANIK/ JUHATUSE LIIGE

SWEDBANK AS
TOOTMISETTEVÕTETE SUURKLIENDIHALDUR

TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL


TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
INSENERITEADUSKONNA EHITUSE JA ARHITEKTUURI INSTITUUDI LIGINULLENERGIA

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
INSTITUUDI MAAVARADE- JA RAKENDUSGEOLOOGIA OSAKONNA JUHATAJA, TEADUR

TARTU VEEVÄRK AS


TELEVISION OÜ
JUHATUSE LIIGE

TELEVISION OÜ
TEHNIK

TELIA EESTI AS
HALDUSJUHT

TELIA EESTI AS


TIMBER AS
FINANTSJUHT, ASUTAJA

TIMBER AS
TURUNDUSJUHT, ASUTAJA

TIMBER AS


TONSI OÜ
OMANIK / OSANIK

UNITED LOGGERS OÜ
JUHATUSE ESIMEES

UNITED LOGGERS OÜ
PIIRKONNAJUHT

UNITED LOGGERS OÜ
PIIRKONNAJUHT

UNITED LOGGERS OÜ


UPM-KYMMENE OTEPÄÄ OÜ
ASEPRESIDENT

VALGA PUU OÜ
RESSURSIJUHT

VIRU KEEMIA GRUPP AS
JUHATUSE LIIGE

VIRU KEEMIA GRUPP AS
KESKKONNA VANEMSPETSIALIST

VIRU KEEMIA GRUPP AS
KESKKONNA VANEMSPETSIALIST

ÄRIPÄEV AS
DIGIÄRI ARENDUSJUHT

ÄRIPÄEV AS
KONVERENTSIKESKUSE JUHT

ÄRIPÄEV AS
PEATOIMETAJA ASETÄITJA

ÄRIPÄEV AS
POLLUMAJANDUS.EE JUHT

ÄRIPÄEV AS
TOETAJATE KORDINAATOR

ÄRIPÄEV AS
TÖÖSTUSUUDISED.EE JUHT

ÄRIPÄEV AS
TÖÖSTUSUUDISED.EE TOIMETAJA

ÄRIPÄEV AS


Kuldtoetaja
Toetajad

Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest:

  • 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
  • Hiljem kui 9 päeva või unustate teatada, siis osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.

Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Konverentsi materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Reklaam

Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected] või 667 0105.

Kontakt

Laine Randjärv

Programmijuht

[email protected]

+372 530 44808

Hanna Sults

Projektijuht

[email protected]

+372 50 93 567

Eliise Nikopensius

Partnersuhted

[email protected]

+372 553 1442

Age Liiv

Partnersuhted

[email protected]

+372 5866 6496

Aitäh, et esitasid oma töö

Kutsu agent appi!

Millise teenuse osaga saame aidata?
Kuidas Sinuga ühendust saada?
Soovid oma ideed täpsustada?