Äripäeva kestlikkuse arenguprogramm “Muutume, et kesta”

Kriitilise tähtsusega tegevused ettevõtte tulevikukindluse kujundamiseks

Arvestades meie planeedi kliima tulevikuprognoose pole vastutustundlik käitumine enam valik, vaid vajadus. Euroopas on lepitud kokku, et meie ühine eesmärk on saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus. See eeldab muutusi kõikidel ühiskondlikel tasanditel. Kuidas ettevõtjana eesolevate muutustega toime tulla? Kuidas kohandada oma ettevõtte strateegiat, et siht oleks õige ja arvestaks ESG-ga? Kuidas näha tulevate muutuste keerises oma ettevõtte võimalusi ja riske? Kuidas muuta ärimudeleid, et need teeniks meid ka tulevikus?

Äripäeva koolitused tahavad toetada Eesti ettevõtjaid eesolevateks muutusteks valmistumisel. Selleks oleme kokku pannud kestlikkuse arenguprogrammi “Muutume, et kesta”. 

See programm on mõeldud ettevõtete võtmetöötajatele, kes vajavad uusi teadmisi ja oskusi selleks, et:

  • mõista, mis on ESG ja miks on vaja selle põhimõtteid oma ettevõttes rakendada;
  • mõista, mis on ringmajandus ja kuidas seda mudelit oma tegevustes rakendada;
  • mõista, mis on toote elutsükli mõjude hindamine ja kuidas see ettevõttele kasulik on;
  • mõista, mis on rohepesu ja kuidas kommunikeerida oma keskkonnahoidlikest tegemistest;
  • teada, kuidas mõõta oma tegevuse jalajälge ning kuidas seda vähendada;
  • teada, kuidas valmistuda kestlikkusaruandluseks;
  • jpm

Koolituspäevad on praktilised ja osalejaid kaasavad – teoreetiline osa vaheldub harjutuste ja grupitöödega. Arvesse võetakse osalejate tegevusvaldkonda ja sisendeid konkreetsete valukohtade käsitlemiseks.

Enamik mooduleid on silmaringi laiendamiseks vajalikud kõikidele juhirollis olevatele inimestele. Mõnes moodulis oleks hea kaasata lisaks ka vastava töölõiguga seotud spetsialiste. Et ettevõttes oleks muutusi hõlpsam läbi viia, soovitame koolitusprogrammi läbida võtmeisikutel ühiselt.

Maht: 43 akadeemilist tundi

Osalejate arv on piiratud. Broneeri koht juba täna!

KOOLITAJAD
AJAKAVA

Koolituspäeva keskmes on ESG põhimõtted: millised on tegevuse mõjud, millised on vastutustundlikud juhtimispõhimõtted. Koolituspäeva lõpuks on osalejatel tegevusplaan oma ettevõtte mõjude vähendamiseks ja esmane raamistik raporteerimiseks.

Koolitajad: Maris Ojamuru ja Marko Siller

Marko Siller Marko Siller
Maris Ojamuru Maris Ojamuru
09:30 - 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 - 11:30

1. ESG olemus, olulisus ja tähendus

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

2. ESG juhtimine ettevõttes

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

3. ESG juhtimise tööriistad ja parimad praktikad

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

4. ESG teadlik juhtimine Sinu ettevõttes

Koolituspäeval selgitatakse ringmajanduse põhimõtteid ja meetodeid, kuidas praegune lineaarne tegevus ringseks muuta. Koolitaja aitab osalejatel leida üles oma ettevõtte negatiivse keskkonnamõju kohad ja kirjeldada võimalikke muutusi ärimudelis, mis aitaks keskkonnamõju vähendada ja muutuda ringsemaks.

Koolitaja: Kadi Kenk

Kadi Kenk Kadi Kenk
09:30 - 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 - 11:30

Väärtuskaod lineaarmajanduses

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

Ärimudelite arendamine ringmajanduse põhimõtetel

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

Ringdisain oma ettevõttes, mõõtmine, juhtimine, arendus

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

Süsteemid, mis toetavad ringmajandusele üleminekut

Koolituspäev keskendub sellele, kuidas oma keskkonnamõju EL standarditele vastavalt hinnata. Osalejad saavad põhjalikud teadmised süsiniku jalajälje olemusest, mõõtmisest ning sellest, kuidas planeerida selle vähendamist. Veebikeskkonnas toimuval jätkukohtumisel on igal osalejal võimalus esitleda oma ettevõtte andmetel põhinevat tegevusplaani ja saada koolitajalt nõuandeid ja tagasisidet.

Koolitajad: Kristiina Kerge ja Sirli Pehme

Sirli Pehme Sirli Pehme
Kristiina Kerge Kristiina Kerge

I koolituspäev

09:30 - 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 - 11:30

1. Milles seisneb probleem?

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

2. Ettevõtte jalajälg – mis see on?

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

3. Ettevõtte jalajälg – kuidas seda arvutada?

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

4. Mida teha edasi?

II koolituspäev (toimub veebi teel) 16. aprill

09:30 - 11:30

1. Tulemuste ülevaade ja analüüs ning edasised juhised

11:30 - 11:45

Küsimused, kokkuvõte

Koolituspäev keskendub Euroopa Komisjoni kestlikkusaruandluse direktiivi ja selle alusel loodud aruandlusstandarditele. Osaleja saab koolitajate abil luua konkreetselt oma ettevõtte aruandluskohustuseks vajalike tegevuste kava.

Koolitajad: Merili Vares ja Katre Kluust

Katre Kluust Katre Kluust
Merili Vares Merili Vares
09:30 - 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 - 11:30

Mis on Kestlikkusaruandluse direktiiv (CSRD) ja standardid (ESRS)?

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

Oluliste mõjukohtade ja aruandlusteemade valimine

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

Valitud aruandlusteemade kaardistamine ja puuduste tuvastamine vastavalt standarditele

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

Kuidas kõrvaldada puudused aruandluses? Milline võiks olla arendusplaan?

Koolitus aitab luua selgust, mis on olelusringi hindamine (LCA), toote keskkonnadeklaratsioon (EPD) ja toote käejälg. Lisaks saavad osalejad praktilise ülesandena läbi teha näidisarvutuse väikestes gruppides. Koolitaja jagab nõuandeid ja jagab tagasisidet.

Koolitaja: Sirli Pehme

Sirli Pehme Sirli Pehme
09:30 - 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 - 11:30

1. Keskkonnamõjud – mis need täpsemalt on ja miks on mõistlik neid teadmispõhiselt juhtida? Mõõtmise üldised põhimõtted – olelusringi hindamine

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

2. Toote keskkonnajalajälje mõõtmise peamised standardid ja alusraamistikud, erinevate lähenemiste peamised reeglid

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

3. Jalajälje mõõtmine, praktiline grupitöö

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

4. Mis saab edasi pärast toote jalajälje mõõtmist? Mida koolitusel osalejad edasi teevad?

REGISTREERUMINE
Äripäeva kestlikkuse arenguprogramm “Muutume, et kesta” (03.09.2024, 24.09.2024, 15.10.2024, 29.10.2024 (jätkupäev veebis), 21.11.2024, 12.12.2024)

2700 € (3294 km-ga)

Kohtade arv on piiratud!

Loe sarnastel teemadel:

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected]

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Aitäh, et esitasid oma töö

Kutsu agent appi!

Millise teenuse osaga saame aidata?
Kuidas Sinuga ühendust saada?
Soovid oma ideed täpsustada?