Energia aastakonverents 2023 toob taas kokku sektori juhid ja otsustajad, et rääkida hetkeolukorrast, arengutest ja võimalustest.

Energeetika suursündmus Energia aastakonverents toob taas kokku sektori juhid ja otsustajad, et rääkida sektori olukorrast ja tulevikust. Selle aasta konverents võtab fookusesse nii kliimaeesmärgid ja –seaduse kui ka tuuleenergia tootmise maismaal ja merel. Räägime ka Euroopa Liidu taastuvenergia nõuetest ja kuulame tuumaenergia töörühma töötulemuste analüüsi. Kuulame prognoosi energituru tuleviku kohta ja räägime ka praktilistest väljakutsetest energiasalvestuse arendamisel.

Miks tasub tulla?

Efektiivsus

Investeeri üks päev ja osale sündmusel, mis toob kokku üle 130 osaleja! Pakume võimalust sisustada oma päev aktuaalsete teemade ja ettekannetega ning kohtuda kolleegidega teistest ettevõtetest.

Mitmekesisus

Pakume kuulamiseks mitmekesist programmi, mis koosneb hoolikalt valitud ja antud ajahetkel vajalikest teemadest. Laval on on nii era- kui avaliku sektori juhid ja otsustajad.

Eksperdilt eksperdile

Energia aastakonverentsi programmi panevad kokku eksperdid, kes tegelevad energiateemadega iga päev.

ESINEJAD

Erki Ruben

Lääne-Harju abivallavanem

Anni Konsap

Skepast&Puhkim tegevjuht

Edwin van de Brug

Van Oord Offshore Energy B.V., regioonijuht

Margus Kaasik

Eesti Gaasi juhatuse liige

Rain Pärn

Estonian Celli juhatuse liige ja tehasejuht

Marko Viiding

Vindr Baltic OÜ juhatuse esimees

Siim Vahtrus

Advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat

Antti Tooming

Kliimaministeeriumi asekantsler ja tuumaenergia töörühma esimehe kohusetäitja

Mairika Kõlvart

Kliimaministeeriumi taastuvenergia ekspert

Priit Pallu

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ehitus- ja raudteeosakonna juhataja

Marthen-Patrik Kummer

Enery Estonia OÜ arendusjuht

Külli Siim

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakonna järelevalve valdkonna juht

Sandra Sillaots

Advokaadibüroo COBALT vandadvokaat ja arutelu moderaator

Andrus Durejko

Eesti Energia juht

Kalle Kilk

Eleringi juhatuse esimees

Mart Blöndal

Advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat

Kristen Michal

Kliimaminister

AJAKAVA
09:00 - 09:50

Registreerimine ja hommikukohv

09:50 - 10:00

Tere tulemast!

Mart Blöndal Mart Blöndal
10:00 - 10:30

Kliimaministeerium, kliimaeesmärgid ja kliimaseadus – mida toob tulevik?

Kliimaminister Kristen Michal räägib ettekandes sellest, kuidas saab uus ministeerium kaasa aidata Eesti kliimaeesmärkide saavutamisele ja kuidas uus ministeerium kõigi ülesannetega hakkamasaamise tagab. Mis saab kliimaseadusest ehk millal, millise sisu ja vormiga see välja tuleb? Millised on riigi prioriteetsed tegevused selleks, et saada taastuvenergiat eksportivaks riigiks?

Kristen Michal Kristen Michal
10:30 - 11:00

Mis on Eleringi suurimad väljakutsed gaasi- ja elektrisektoris?

Hiljuti Eleringi juhtima asunud Kalle Kilk räägib, milline on ettevõtte roll Eesti ühiskonnas ja majanduses laiemalt ning millised väljakutsed seisavad selle rolli täitmisel Eleringi ning selle uue juhi ees. Ettekandes jagab ta oma nägemust ettevõttest, selle väljakutsetest ja pakilistest ülesannetest nendega toimetulekul nii gaasi- kui elektrisektoris.

Kalle Kilk Kalle Kilk
11:00 - 11:30

Äriplaan 2030

Aasta aasta esimeses pooles Eesti Energia juhina alustanud Andrus Durejko avab ettekandes oma nägemust Eesti energiaturust 2030. aastal. Millest energiat toodame, kuidas tarbime ning kuidas panustab sellesse Eesti Energia kontsern? Ettekandes jagab Eesti Energia uus juht enda ja ettevõtte nägemust käegakatsutavast lähitulevikust.

Andrus Durejko Andrus Durejko
11:30 - 12:00

Millised on energia suurtarbija väljakutsed?

Ettevõtte tehasejuht ja juhatuse liige Rain Pärn räägib ettekandes, kuidas mõjutavad kliimaeesmärgid energia suurtarbijat. Räägime, kuidas globaalne ja lokaalne keskkond mõjutavad eksportivat energiaintensiivset ettevõtet.

Rain Pärn Rain Pärn
12:00 - 13:00

Lõuna

13:00 - 13:45

Arutelu: kuidas maismaal tuuleenergia tootmist jõuliselt kasvatada?

Päikeseenergia tootmise kiire kasv viimastel aastatel on tuuleenergia varju jätnud. Samas on ka tuuleenergial suur potentsiaal ja selle realiseerimise nimel on teinud tööd nii arendajad, regulatsioonide ettevalmistaja riik kui ka omvalitsused, kes on algatanud uusi planeeringuid. Arutelus räägime, kuhu oleme tänaseks jõudnud ja mida on veel vaja teha, et maismaal tuuleenergia tootmist jõuliselt kasvatada.

Erki Ruben Erki Ruben
Anni Konsap Anni Konsap
Marko Viiding Marko Viiding
Marthen-Patrik Kummer Marthen-Patrik Kummer
Külli Siim Külli Siim
Sandra Sillaots Sandra Sillaots
13:45 - 14:15

Kuidas toimuvad meretuuleparkide hoonestuslubade konkursid?

Meretuuleparkide kavandamine on jõudnud etappi, kus riik selgitab välja, kellele anda õigus taotleda hoonestuslube täiendavatele aladele tuulikute kavandamiseks. Ettekandes räägime sellest, kuidas on see protsess ette valmistatud, millised on senised praktilised kogemused ja õppetunnig, ning sellest, mida võib oodata lähitulevikus.

Priit Pallu Priit Pallu
14:15 - 14:45

Meretuuleparkide rajamise väljakutsed

Meretuuleparkide rajamine ei ole enam pelgalt unelm – esimesed arendajad tegelevad juba keskkonnamõjude hindamisega. Seega on aeg hakata mõtlema meretuuleparkide rajamise praktilisele poolele ning sellega seotud väljakutsetele. Õnneks pole me selles valdkonnas esimesed ning saame õppida teiste riikide kogemusest nii Euroopast kui kaugemalt selleks, et tuvastada ja ennetada võimalikke „pudelikaelu“. Milliste väljakutsete osas tähelepanelik olla ning kuidas nendega toime tulla, tutvustab Edwin van de Brug ettevõttest Van Oord, mis on juhtiva meretuuleparkide ehitajana valdkonnas tegutsenud üle maailma juba üle 20 aasta.

Edwin van de Brug Edwin van de Brug
14:45 - 15:15

Kohvipaus

15:15 - 15:35

Millised on EL-i taastuvenergia nõuded ja nende mõju biomassi kasutamisele?

Eesti on viimastel aastakümnetel hoogsalt kasutusele võtnud biomassi ja eriti metsast pärinevat biomassi. Üks põhjus ja eriti just puidugraanulite tootmise laienemisel on olnud EL-i taastuvenergia poliitika, mille tõttu on Euroopa elektrijaamades asutud fossiilkütuste asemel graanuleid põletama. Ettekandes avame selle tegevuse viimaseid suuniseid ja ettenähtavaid arenguid Euroopa tasandil ning räägime nende mõjust Eesti metsa- ja puidutööstusele.

Mairika Kõlvart Mairika Kõlvart
15:35 - 15:55

Tuumaenergia töörühma analüüsi ülevaade

Tuumaenergia töörühm on juba 2021. aaasta kevadest koos ekspertidega proovinud vastata küsimusele, mida tähendaks Eestile tuumaenergia arendamine. Tegevus hakkab jõudma lõpule ning käesoleva aasta lõpuks tuleb töörühmal anda valitsusele ja seejärel riigikogule oma analüüsi tulemuste lõpparuanne. Ettekandes anname ülevaate tuumaenergia töörühma tööst ning analüüsi hetkeseisust.

Antti Tooming Antti Tooming
15:55 - 16:15

Energia salvestamine ja hübriidjaamad

Päikeseenergia hüppeliselt kasvanud tootmismaht on toonud kaasa olukorra, kus suveperioodil võib keskpäevane elektrihind olla nullilähedane, seevastu päikese loojudes üpris krõbe. See on tekitanud kasvava huvi nii energia salvestamise kui n-ö hübriidjaamade vastu, kus energiat nii toodetakse kui salvestatakse. Samas ei ole elektri soodsa hinnaga salvestamine ja kallima hinnaga võrku andmine juba ettenähtavas tulevikus ainus viis, kuidas salvestusvõimsuste rajamiselt on võimalik raha teenida. Ettekandes räägime praktilistest väljakutsetest energiasalvestuse arendamisel ja võimalustest, mida toovad endaga tulevikus kaasa paindlikkusteenused.

Siim Vahtrus Siim Vahtrus
16:15 - 16:45

Maagaasituru ümbersünd

Eesti Gaasi juht Margus Kaasik räägib oma ettekandes algavast küttehooajast ja pikemast vaatest. Maagaas tuleb nüüd läänest ja laevadega, vähem kui aastaga on Eesti Gaasi vedamisel tehtud täispööre Ameerika ja Norra päritolu gaasile. Gaas sünnib uuesti, lääne päritolu ja poliitilistest pingetest vabana, kasvava taastuvenegia toetajana.

Margus Kaasik Margus Kaasik
16:45 - 16:55

Konverentsi lõpetamine

REGISTREERUMINE

Energia aastakonverents 2023

SAALIPILET

Täishind 429€ (514.8€  km-ga)
KAJASTUSED
KULDTOETAJA
HÕBETOETAJA
TOETAJAD
OSALEJAD
ABB ASELEKTRIFITSEERIMISE ÄRIVALDKONNA TOOTEJUHTABERTSON OÜJUHATAJA
ADEPTE GROUP OÜJUHATUSE LIIGEADVEN EESTI ASBALTIKUMI ÄRI JUHT
ADVOKAADIBÜROO COBALT OÜADVOKAATADVOKAADIBÜROO COBALT OÜPARTNER
ADVOKAADIBÜROO COBALT OÜPARTNERTADVOKAADIBÜROO COBALT OÜVANDEADVOKAAT
ADVOKAADIBÜROO COBALT OÜVANDEADVOKAATADVOKAADIBÜROO COBALT OÜVANDEADVOKAAT
ADVOKAADIBÜROO SORAINEN OÜVANDEADVOKAATADVOKAADIBÜROO TGS BALTIC ASASSOTSIEERUNUD PARTNER
ADVOKAADIBÜROO TGS BALTIC ASVANDEADVOKAATADVOKAADIBÜROO TGS BALTIC ASVANDEADVOKAAT
ADVOKAADIBÜROO TRINITI OÜVANDEADVOKAATADVOKAADIBÜROO TRINITI OÜVANDEADVOKAAT / PARTNER
ARCLIGHT SOLUTIONS OÜJUHATUSE LIIGEARCLIGHT SOLUTIONS OÜ
BALTIC POWER ENGINEERING OÜJUHATUSE LIIGEBAUROC ASJUHATUSE LIIGE
BAUROC ASTEHNILISE TEENISTUSE JUHTCGI EESTI ASENERGEETIKAVALDKONNA ÄRIJUHT
CGI EESTI ASCONNECTO EESTI ASJUHATUSE LIIGE
CONNECTO EESTI ASJUHATUSE LIIGEDANPOWER EESTI ASENERGEETIKA VALDKONNA JUHT
DANPOWER EESTI ASMÜÜGI- JA KLIENDISUHETE JUHTDANPOWER EESTI ASTOOTMISJUHT
DELTAE INSENERID OÜENERGEETIKAEKSPERT, JUHATUSE LIIGEDELTAE INSENERID OÜPROJEKTIJUHT
DVIGATEL - ENERGEETIKA ASCEODVIGATEL - ENERGEETIKA ASKÄIDUJUHT/JUHATUSE LIIGE
E-SERVICE ASARENDUSJUHTE-SERVICE ASJUHATUSE LIIGE
E-SERVICE ASPROJEKTIJUHTEARTHTIDE LABS OÜCPO / ASUTAJA
EBAVERE GRAANUL OÜTOOTMISJUHTEESTI BIOGAAS OÜ
EESTI ELEKTRITÖÖDE ETTEVÕTJATE LIIT MTÜTEGEVJUHT / JUHATUSE LIIGEEESTI ELEKTRITÖÖSTUSE LIIT MTÜTEGEVJUHT
EESTI ENERGIA ASENERGIATOODETE JA RISKIJUHTIMISE VALDKONNA JUHTEESTI ENERGIA ASJUHATUSE ESIMEES
EESTI ENERGIA ASJUHATUSE LIIGEEESTI ENERGIA ASJUHATUSE LIIGE
EESTI ENERGIA ASKODUTURGUDE MÜÜGIVALDKONNA JUHTEESTI ENERGIA ASPARTNERSUHETE JUHT
EESTI ENERGIA ASSUURENERGIIETIKA KOMMUNIKATSIOONIJUHTEESTI ENERGIA AS
EESTI ENERGIA ASEESTI ENERGIA AS
EESTI ENERGIA ASEESTI ENERGIA AS
EESTI ENERGIA ASEESTI ENERGIA AS
EESTI ENERGIA ASEESTI GAAS ASJUHATUSE ESIMEES
EESTI JÕUJAAMADE JA KAUGKÜTTE ÜHING MTÜJUHATUSE LIIGEEESTI PANKTEHNOSÜSTEEMIDE HALDUS- JA ARENDUSJUHT
EESTI TAASTUVENERGIA KODA MTÜJUHATUSE LIIGEELEKTRUM EESTI OÜMÜÜGIARENDUSJUHT
ELEKTRUM EESTI OÜÄRIKLIENTUURI MÜÜGIJUHTELERING ASJUHATUSE ESIMEES
ELERING ASELLEX RAIDLA ADVOKAADIBÜROO OÜVANDEADVOKAAT, PARTNER
ENEFIT ASJUHATUSE ESIMEESENEFIT GREEN ASELEKTRIVALDKONNA PROJEKTIJUHT
ENEFIT GREEN ASPÄIKESELAHENDUSTE PROJEKTEERIJAENEFIT GREEN ASTAASTUVENERGIA PROJEKTIJUHT
ENEFIT GREEN ASTAASTUVENERGIA PROJEKTIJUHTENEFIT GREEN AS
ENEFIT POWER ASJUHATUSE LIIGEENEFIT POWER ASJUHATUSE LIIGE/FINANTSJUHT
ENERGIAPADA OÜTEGEVJUHTENERGIASALV PAKRI OÜFINANTSJUHT, JUHATUSE LIIGE
ENERGIATURG OÜJUHATUSE LIIGEENERGIATURG OÜJUHATUSE LIIGE
ENERY ESTONIA OÜARENDUSJUHTENERY ESTONIA OÜ
ESRO ASTEGEVDIREKTORESTIKO ENERGIA OÜJUHATUSE LIIGE
ESTIKO ENERGIA OÜESTONIAN CELL ASTEHASE JUHT, CTO
ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SARUP OSAKONNA JUHATAJAETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SATA-EKSPERT
EVECON OÜTEGEVJUHTFERMI ENERGIA ASJUHATUSE ESIMEES
FOREKO OÜJUHATUSE LIIGEFRIP OÜJUHATUSE LIIGE
FUTUGRID TECHNOLOGIES OÜCEOGAASIVÕRK ASJUHATUSE ESIMEES
GRAANUL INVEST ASGRAANUL INVESTI JUHATUSE ESIMEESGREN EESTI ASARENDUSJUHT
GREN EESTI ASMEHAANIKAINSENERGREN EESTI ASVÕRGUJUHT, EHITUSJUHT
GREN EESTI ASGREN TARTU ASARENDUSJUHT
GREN TARTU ASJUHATUSE ESIMEESGREN TARTU ASKLIENDISUHETE JUHT
GREN TARTU ASHARJU ELEKTER GROUP ASTOOTEJUHT
HEIDELBERG MATERIALS KUNDA ASENERGEETIKHITACHI ENERGY ESTONIA ASJUHATUSE LIIGE
HITACHI ENERGY ESTONIA ASJUHATUSE LIIGEHITACHI ENERGY ESTONIA AS
IIZI KINDLUSTUSMAAKLER ASPOWER & ENERGY PRACTICE LEADERKAAMOS ENERGY OÜENERGEETIKA VALDKONNA JUHT
KAAMOS ENERGY OÜJUHATUSE LIIGEKAAMOS ENERGY OÜJUHATUSE LIIGE
KESKKONNAAMETLOODUSKASUTUSE OSAKONNA JUHATAJAKESKKONNAAMETLOODUSKASUTUSE OSAKONNA PEASPETSIALIST (TAASTUVENERGEETIKA)
KESKKONNAAMETRINGMAJANDUSE OSAKONNA JUHATAJAKESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS SAPROJEKTIKOORDINAATOR
KLIIMAMINISTEERIUMASEKANTSLER JA TUUMAENERGIA TÖÖRÜHMA ESIMEHE KOHUSETÄITJAKLIIMAMINISTEERIUMKLIIMAMINISTEERIUMI TAASTUVENERGIA EKSPERT
KLIIMAMINISTEERIUMKLIIMAMINISTERKLIIMAMINISTEERIUM
KLIIMAMINISTEERIUMKONKURENTSIAMETENERGIA- JA TARISTUOSAKONNA JUHATAJA
KONKURENTSIAMETENERGIATURGUDE ANALÜÜTIKKONKURENTSIAMETHINNAREGULATSIOONI OSAKONNA NÕUNIK
KONKURENTSIAMETHINNAREGULATSIOONIOSAKONNA NÕUNIKKONKURENTSIAMETJURIST
LEONHARD WEISS OÜPROJEKTIJUHTLHV PANK ASANALÜÜTIK
LHV PANK ASARENDUSJUHTLHV PANK ASKORPORATIIVPANGANDUSE KLIENDIHALDUR
LHV PANK ASKORPORATIIVPANGANDUSE KLIENDIHALDURLHV PANK AS
LÄÄNE-HARJU VALLAVALITSUSABIVALLAVANEMMETA ADVISORY GROUP OÜPARTNER
METSAGRUPP OÜJUHATUSE LIIGEMETSAGRUPP OÜTEGEVJUHT
METSIS OÜTEGEVJUHTMILTTON NEW NORDICS OÜVALITSUSSUHETE TIIMIJUHT
MILTTON NEW NORDICS OÜNORD SOLAR OÜTEGEVJUHT
NORD SOLAR OÜTEHNILINE JUHTNORDIC INVESTMENT BANKKILIENDIHALDUR
NOTORIOUS OÜONNINEN ASELEKTRI ÄRISUUNA JUHT
ORLEN EESTI OÜÄRIADMINISTRAATORPRYSMIAN GROUP BALTICS ASBALTIKUMI TÖÖSTUSSEGMENDI MÜÜGIJUHT
PÕLVA SOOJUS ASJUHATUSE LIIGERIIGI KINNISVARA ASHALDUSTEENUSTE DIREKTOR
RIIGI KINNISVARA ASHANKE VANEMPROJEKTIJUHTRIIGI KINNISVARA AS
RIIGIKONTROLLAUDIITORSAARE WIND ENERGY OÜJUHATUSE LIIGE
SAARE WIND ENERGY OÜJUHATUSE LIIGESCANWELD ASTEGEVJUHT
SCENER OÜMÜÜGIJUHTSEB PANK ASSTRUKTUREERITUD FINANTSEERIMISE JUHT
SKEPAST&PUHKIM OÜPLANEERINGUTE ÜKSUSE JUHTSMARTECON OÜARENDUSJUHT
SMARTECON OÜTEGEVJUHTSOLID WORLD MTÜCEO
STACC OÜCEOSTATISTIKAAMETTIIMIJUHT
STILL FRAME OÜTEHNIKSTILL FRAME OÜTEHNILINE PROJEKTIJUHT
STILL FRAME OÜSTILL FRAME OÜ
STILL FRAME OÜSTORA ENSO EESTI ASTALATEHASE JUHT
STORA ENSO EESTI ASSTORA ENSO EESTI AS
STORA ENSO EESTI ASSTORAGEPARTNER OÜ
SUNLY ASELEKTRITURU SPETSIALISTSUNLY ASGENERAL COUNSEL
SUNLY ASLEGAL COUNSELSUNLY ASLEGAL COUNSEL
SUNSA OÜJUHATUSE LIIGESUSTAINABLE INVESTMENTS OÜ
SUURBRITANNIA SUURSAATKONDBALTIC REGION'S CLIMATE AND ENERGY OFFICERSW ENERGIA OÜJUHATUSE LIIGE
SWEDBANK AB EESTI FILIAALTALLINNA KESKKONNA- JA KOMMUNAALAMETLINNAVALGUSTUSE JA ELEKTRIVÕRKUDE INSENER
TALLINNA LENNUJAAM ASENERGEETIKATEENISTUSE JUHATAJATALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLELEKTROENERGEETIKA JA MEHHATROONIKA INSTITUUDI PROGRAMMIJUHT
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLTALLINNA VESI ASÄRIANALÜÜSI JUHT
TALLINNA VESI ASÄRIANALÜÜTIKTALLINNA ÜLIKOOLI AKADEEMILINE RAAMATUKOGUDIREKTOR
TARBIJAKAITSE JA TEHNILISE JÄRELEVALVE AMETEHITUSOSAKONNA NÕUNIKTARBIJAKAITSE JA TEHNILISE JÄRELEVALVE AMETJURIST
TARBIJAKAITSE JA TEHNILISE JÄRELEVALVE AMETTARGETZERO MTÜJUHATUSE LIIGE
TEHNOPLAST ASTEGEVDIREKTORTELIA EESTI ASTEHNOSÜSTEEMIDE PEASPETSIALIST/KÄIDUJUHT
TELIA EESTI ASTELIA EESTI AS
VALGA GROUP OÜTEGEVJUHTVALMET AUTOMATION OYMAAJUHT
VAN OORD RENEWABLE FINANCE III B.VREGIONAL MANAGERVINDR BALTIC OÜARENDUSJUHT
VINDR BALTIC OÜJUHATUSE ESIMEESVINDR BALTIC OÜ
VIRU KEEMIA GRUPP ASREGULAATORSUHETE JUHTW.EG. EESTI OÜVALDKONNAJUHT
ÄRIPÄEV ASDIGIÄRI ARENDUSJUHTÄRIPÄEV ASKONVERENTSIKESKUSE JUHT
ÄRIPÄEV ASKOOSTÖÖPARTNERITE KOORDINAATOR-ASSISTENTÄRIPÄEV ASKORRALDUS
ÄRIPÄEV ASTÖÖSTUSUUDISED.EE JUHTÄRIPÄEV AS
ÄRIPÄEV ASÜLEMISTE CENTER OÜ

ABB AS
ELEKTRIFITSEERIMISE ÄRIVALDKONNA TOOTEJUHT

ABERTSON OÜ
JUHATAJA

ADEPTE GROUP OÜ
JUHATUSE LIIGE

ADVEN EESTI AS
BALTIKUMI ÄRI JUHT

ADVOKAADIBÜROO COBALT OÜ
ADVOKAAT

ADVOKAADIBÜROO COBALT OÜ
PARTNER

ADVOKAADIBÜROO COBALT OÜ
PARTNERT

ADVOKAADIBÜROO COBALT OÜ
VANDEADVOKAAT

ADVOKAADIBÜROO COBALT OÜ
VANDEADVOKAAT

ADVOKAADIBÜROO COBALT OÜ
VANDEADVOKAAT

ADVOKAADIBÜROO SORAINEN OÜ
VANDEADVOKAAT

ADVOKAADIBÜROO TGS BALTIC AS
ASSOTSIEERUNUD PARTNER

ADVOKAADIBÜROO TGS BALTIC AS
VANDEADVOKAAT

ADVOKAADIBÜROO TGS BALTIC AS
VANDEADVOKAAT

ADVOKAADIBÜROO TRINITI OÜ
VANDEADVOKAAT

ADVOKAADIBÜROO TRINITI OÜ
VANDEADVOKAAT / PARTNER

ARCLIGHT SOLUTIONS OÜ
JUHATUSE LIIGE

ARCLIGHT SOLUTIONS OÜ


BALTIC POWER ENGINEERING OÜ
JUHATUSE LIIGE

BAUROC AS
JUHATUSE LIIGE

BAUROC AS
TEHNILISE TEENISTUSE JUHT

CGI EESTI AS
ENERGEETIKAVALDKONNA ÄRIJUHT

CGI EESTI AS


CONNECTO EESTI AS
JUHATUSE LIIGE

CONNECTO EESTI AS
JUHATUSE LIIGE

DANPOWER EESTI AS
ENERGEETIKA VALDKONNA JUHT

DANPOWER EESTI AS
MÜÜGI- JA KLIENDISUHETE JUHT

DANPOWER EESTI AS
TOOTMISJUHT

DELTAE INSENERID OÜ
ENERGEETIKAEKSPERT, JUHATUSE LIIGE

DELTAE INSENERID OÜ
PROJEKTIJUHT

DVIGATEL - ENERGEETIKA AS
CEO

DVIGATEL - ENERGEETIKA AS
KÄIDUJUHT/JUHATUSE LIIGE

E-SERVICE AS
ARENDUSJUHT

E-SERVICE AS
JUHATUSE LIIGE

E-SERVICE AS
PROJEKTIJUHT

EARTHTIDE LABS OÜ
CPO / ASUTAJA

EBAVERE GRAANUL OÜ
TOOTMISJUHT

EESTI BIOGAAS OÜ


EESTI ELEKTRITÖÖDE ETTEVÕTJATE LIIT MTÜ
TEGEVJUHT / JUHATUSE LIIGE

EESTI ELEKTRITÖÖSTUSE LIIT MTÜ
TEGEVJUHT

EESTI ENERGIA AS
ENERGIATOODETE JA RISKIJUHTIMISE VALDKONNA JUHT

EESTI ENERGIA AS
JUHATUSE ESIMEES

EESTI ENERGIA AS
JUHATUSE LIIGE

EESTI ENERGIA AS
JUHATUSE LIIGE

EESTI ENERGIA AS
KODUTURGUDE MÜÜGIVALDKONNA JUHT

EESTI ENERGIA AS
PARTNERSUHETE JUHT

EESTI ENERGIA AS
SUURENERGIIETIKA KOMMUNIKATSIOONIJUHT

EESTI ENERGIA AS


EESTI ENERGIA AS


EESTI ENERGIA AS


EESTI ENERGIA AS


EESTI ENERGIA AS


EESTI ENERGIA AS


EESTI ENERGIA AS


EESTI ENERGIA AS


EESTI GAAS AS
JUHATUSE ESIMEES

EESTI JÕUJAAMADE JA KAUGKÜTTE ÜHING MTÜ
JUHATUSE LIIGE

EESTI PANK
TEHNOSÜSTEEMIDE HALDUS- JA ARENDUSJUHT

EESTI TAASTUVENERGIA KODA MTÜ
JUHATUSE LIIGE

ELEKTRUM EESTI OÜ
MÜÜGIARENDUSJUHT

ELEKTRUM EESTI OÜ
ÄRIKLIENTUURI MÜÜGIJUHT

ELERING AS
JUHATUSE ESIMEES

ELERING AS


ELLEX RAIDLA ADVOKAADIBÜROO OÜ
VANDEADVOKAAT, PARTNER

ENEFIT AS
JUHATUSE ESIMEES

ENEFIT GREEN AS
ELEKTRIVALDKONNA PROJEKTIJUHT

ENEFIT GREEN AS
PÄIKESELAHENDUSTE PROJEKTEERIJA

ENEFIT GREEN AS
TAASTUVENERGIA PROJEKTIJUHT

ENEFIT GREEN AS
TAASTUVENERGIA PROJEKTIJUHT

ENEFIT GREEN AS


ENEFIT POWER AS
JUHATUSE LIIGE

ENEFIT POWER AS
JUHATUSE LIIGE/FINANTSJUHT

ENERGIAPADA OÜ
TEGEVJUHT

ENERGIASALV PAKRI OÜ
FINANTSJUHT, JUHATUSE LIIGE

ENERGIATURG OÜ
JUHATUSE LIIGE

ENERGIATURG OÜ
JUHATUSE LIIGE

ENERY ESTONIA OÜ
ARENDUSJUHT

ENERY ESTONIA OÜ


ESRO AS
TEGEVDIREKTOR

ESTIKO ENERGIA OÜ
JUHATUSE LIIGE

ESTIKO ENERGIA OÜ


ESTONIAN CELL AS
TEHASE JUHT, CTO

ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SA
RUP OSAKONNA JUHATAJA

ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SA
TA-EKSPERT

EVECON OÜ
TEGEVJUHT

FERMI ENERGIA AS
JUHATUSE ESIMEES

FOREKO OÜ
JUHATUSE LIIGE

FRIP OÜ
JUHATUSE LIIGE

FUTUGRID TECHNOLOGIES OÜ
CEO

GAASIVÕRK AS
JUHATUSE ESIMEES

GRAANUL INVEST AS
GRAANUL INVESTI JUHATUSE ESIMEES

GREN EESTI AS
ARENDUSJUHT

GREN EESTI AS
MEHAANIKAINSENER

GREN EESTI AS
VÕRGUJUHT, EHITUSJUHT

GREN EESTI AS


GREN TARTU AS
ARENDUSJUHT

GREN TARTU AS
JUHATUSE ESIMEES

GREN TARTU AS
KLIENDISUHETE JUHT

GREN TARTU AS


HARJU ELEKTER GROUP AS
TOOTEJUHT

HEIDELBERG MATERIALS KUNDA AS
ENERGEETIK

HITACHI ENERGY ESTONIA AS
JUHATUSE LIIGE

HITACHI ENERGY ESTONIA AS
JUHATUSE LIIGE

HITACHI ENERGY ESTONIA AS


IIZI KINDLUSTUSMAAKLER AS
POWER & ENERGY PRACTICE LEADER

KAAMOS ENERGY OÜ
ENERGEETIKA VALDKONNA JUHT

KAAMOS ENERGY OÜ
JUHATUSE LIIGE

KAAMOS ENERGY OÜ
JUHATUSE LIIGE

KESKKONNAAMET
LOODUSKASUTUSE OSAKONNA JUHATAJA

KESKKONNAAMET
LOODUSKASUTUSE OSAKONNA PEASPETSIALIST (TAASTUVENERGEETIKA)

KESKKONNAAMET
RINGMAJANDUSE OSAKONNA JUHATAJA

KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS SA
PROJEKTIKOORDINAATOR

KLIIMAMINISTEERIUM
ASEKANTSLER JA TUUMAENERGIA TÖÖRÜHMA ESIMEHE KOHUSETÄITJA

KLIIMAMINISTEERIUM
KLIIMAMINISTEERIUMI TAASTUVENERGIA EKSPERT

KLIIMAMINISTEERIUM
KLIIMAMINISTER

KLIIMAMINISTEERIUM


KLIIMAMINISTEERIUM


KONKURENTSIAMET
ENERGIA- JA TARISTUOSAKONNA JUHATAJA

KONKURENTSIAMET
ENERGIATURGUDE ANALÜÜTIK

KONKURENTSIAMET
HINNAREGULATSIOONI OSAKONNA NÕUNIK

KONKURENTSIAMET
HINNAREGULATSIOONIOSAKONNA NÕUNIK

KONKURENTSIAMET
JURIST

LEONHARD WEISS OÜ
PROJEKTIJUHT

LHV PANK AS
ANALÜÜTIK

LHV PANK AS
ARENDUSJUHT

LHV PANK AS
KORPORATIIVPANGANDUSE KLIENDIHALDUR

LHV PANK AS
KORPORATIIVPANGANDUSE KLIENDIHALDUR

LHV PANK AS


LÄÄNE-HARJU VALLAVALITSUS
ABIVALLAVANEM

META ADVISORY GROUP OÜ
PARTNER

METSAGRUPP OÜ
JUHATUSE LIIGE

METSAGRUPP OÜ
TEGEVJUHT

METSIS OÜ
TEGEVJUHT

MILTTON NEW NORDICS OÜ
VALITSUSSUHETE TIIMIJUHT

MILTTON NEW NORDICS OÜ


NORD SOLAR OÜ
TEGEVJUHT

NORD SOLAR OÜ
TEHNILINE JUHT

NORDIC INVESTMENT BANK
KILIENDIHALDUR

NOTORIOUS OÜ


ONNINEN AS
ELEKTRI ÄRISUUNA JUHT

ORLEN EESTI OÜ
ÄRIADMINISTRAATOR

PRYSMIAN GROUP BALTICS AS
BALTIKUMI TÖÖSTUSSEGMENDI MÜÜGIJUHT

PÕLVA SOOJUS AS
JUHATUSE LIIGE

RIIGI KINNISVARA AS
HALDUSTEENUSTE DIREKTOR

RIIGI KINNISVARA AS
HANKE VANEMPROJEKTIJUHT

RIIGI KINNISVARA AS


RIIGIKONTROLL
AUDIITOR

SAARE WIND ENERGY OÜ
JUHATUSE LIIGE

SAARE WIND ENERGY OÜ
JUHATUSE LIIGE

SCANWELD AS
TEGEVJUHT

SCENER OÜ
MÜÜGIJUHT

SEB PANK AS
STRUKTUREERITUD FINANTSEERIMISE JUHT

SKEPAST&PUHKIM OÜ
PLANEERINGUTE ÜKSUSE JUHT

SMARTECON OÜ
ARENDUSJUHT

SMARTECON OÜ
TEGEVJUHT

SOLID WORLD MTÜ
CEO

STACC OÜ
CEO

STATISTIKAAMET
TIIMIJUHT

STILL FRAME OÜ
TEHNIK

STILL FRAME OÜ
TEHNILINE PROJEKTIJUHT

STILL FRAME OÜ


STILL FRAME OÜ


STILL FRAME OÜ


STORA ENSO EESTI AS
TALATEHASE JUHT

STORA ENSO EESTI AS


STORA ENSO EESTI AS


STORA ENSO EESTI AS


STORAGEPARTNER OÜ


SUNLY AS
ELEKTRITURU SPETSIALIST

SUNLY AS
GENERAL COUNSEL

SUNLY AS
LEGAL COUNSEL

SUNLY AS
LEGAL COUNSEL

SUNSA OÜ
JUHATUSE LIIGE

SUSTAINABLE INVESTMENTS OÜ


SUURBRITANNIA SUURSAATKOND
BALTIC REGION'S CLIMATE AND ENERGY OFFICER

SW ENERGIA OÜ
JUHATUSE LIIGE

SWEDBANK AB EESTI FILIAAL


TALLINNA KESKKONNA- JA KOMMUNAALAMET
LINNAVALGUSTUSE JA ELEKTRIVÕRKUDE INSENER

TALLINNA LENNUJAAM AS
ENERGEETIKATEENISTUSE JUHATAJA

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
ELEKTROENERGEETIKA JA MEHHATROONIKA INSTITUUDI PROGRAMMIJUHT

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL


TALLINNA VESI AS
ÄRIANALÜÜSI JUHT

TALLINNA VESI AS
ÄRIANALÜÜTIK

TALLINNA ÜLIKOOLI AKADEEMILINE RAAMATUKOGU
DIREKTOR

TARBIJAKAITSE JA TEHNILISE JÄRELEVALVE AMET
EHITUSOSAKONNA NÕUNIK

TARBIJAKAITSE JA TEHNILISE JÄRELEVALVE AMET
JURIST

TARBIJAKAITSE JA TEHNILISE JÄRELEVALVE AMET


TARGETZERO MTÜ
JUHATUSE LIIGE

TEHNOPLAST AS
TEGEVDIREKTOR

TELIA EESTI AS
TEHNOSÜSTEEMIDE PEASPETSIALIST/KÄIDUJUHT

TELIA EESTI AS


TELIA EESTI AS


VALGA GROUP OÜ
TEGEVJUHT

VALMET AUTOMATION OY
MAAJUHT

VAN OORD RENEWABLE FINANCE III B.V
REGIONAL MANAGER

VINDR BALTIC OÜ
ARENDUSJUHT

VINDR BALTIC OÜ
JUHATUSE ESIMEES

VINDR BALTIC OÜ


VIRU KEEMIA GRUPP AS
REGULAATORSUHETE JUHT

W.EG. EESTI OÜ
VALDKONNAJUHT

ÄRIPÄEV AS
DIGIÄRI ARENDUSJUHT

ÄRIPÄEV AS
KONVERENTSIKESKUSE JUHT

ÄRIPÄEV AS
KOOSTÖÖPARTNERITE KOORDINAATOR-ASSISTENT

ÄRIPÄEV AS
KORRALDUS

ÄRIPÄEV AS
TÖÖSTUSUUDISED.EE JUHT

ÄRIPÄEV AS


ÄRIPÄEV AS


ÜLEMISTE CENTER OÜ


Osalemise tingimused:

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Veebikonverentsi materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Reklaam
Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtteil palume võtta ühendust konverentsi reklaamimüügi osakonnaga telefonil 667 0105 või meiliaadressi [email protected] kaudu.

Kontaktid

Harro Puusild
Konverentsi juht
[email protected]
+372 51 935 524

Marlen Harkmaa
Projektijuht
[email protected]

Eliise Nikopensius
Sponsor
[email protected]
+372 553 1442

Age Liiv
Sponsor
[email protected]
+372 5866 6496

cobalt

Aitäh, et esitasid oma töö

Kutsu agent appi!

Millise teenuse osaga saame aidata?
Kuidas Sinuga ühendust saada?
Soovid oma ideed täpsustada?