Energia aastakonverents 2023 toob taas kokku sektori juhid ja otsustajad, et rääkida hetkeolukorrast, arengutest ja võimalustest.

Energeetika suursündmus Energia aastakonverents toob taas kokku sektori juhid ja otsustajad, et rääkida sektori olukorrast ja tulevikust. Selle aasta konverents võtab fookusesse nii kliimaeesmärgid ja –seaduse kui ka tuuleenergia tootmise maismaal ja merel. Räägime ka Euroopa Liidu taastuvenergia nõuetest ja kuulame tuumaenergia töörühma töötulemuste analüüsi. Kuulame prognoosi energituru tuleviku kohta ja räägime ka praktilistest väljakutsetest energiasalvestuse arendamisel.

Miks tasub tulla?

Efektiivsus

Investeeri üks päev ja osale sündmusel, mis toob kokku üle 130 osaleja! Pakume võimalust sisustada oma päev aktuaalsete teemade ja ettekannetega ning kohtuda kolleegidega teistest ettevõtetest.

Mitmekesisus

Pakume kuulamiseks mitmekesist programmi, mis koosneb hoolikalt valitud ja antud ajahetkel vajalikest teemadest. Laval on on nii era- kui avaliku sektori juhid ja otsustajad.

Eksperdilt eksperdile

Energia aastakonverentsi programmi panevad kokku eksperdid, kes tegelevad energiateemadega iga päev.

ESINEJAD

Rain Pärn

Estonian Celli juhatuse liige ja tehasejuht

Marko Viiding

Vindr Baltic OÜ juhatuse esimees

Siim Vahtrus

Advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat

Antti Tooming

Kliimaministeeriumi asekantsler ja tuumaenergia töörühma esimehe kohusetäitja

Mairika Kõlvart

Kliimaministeeriumi taastuvenergia ekspert

Priit Pallu

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ehitus- ja raudteeosakonna juhataja

Marthen-Patrik Kummer

Enery Estonia OÜ arendusjuht

Külli Siim

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakonna järelevalve valdkonna juht

Sandra Sillaots

Advokaadibüroo COBALT vandadvokaat ja arutelu moderaator

Andrus Durejko

Eesti Energia juht

Kalle Kilk

Eleringi juhatuse esimees

Mart Blöndal

Advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat

Kristen Michal

Kliimaminister

AJAKAVA
09:00 - 09:50

Registreerimine ja hommikukohv

09:50 - 10:00

Tere tulemast!

Mart Blöndal Mart Blöndal
10:00 - 10:30

Kliimaministeerium, kliimaeesmärgid ja kliimaseadus – mida toob tulevik?

Kliimaminister Kristen Michal räägib ettekandes sellest, kuidas saab uus ministeerium kaasa aidata Eesti kliimaeesmärkide saavutamisele ja kuidas uus ministeerium kõigi ülesannetega hakkamasaamise tagab. Mis saab kliimaseadusest ehk millal, millise sisu ja vormiga see välja tuleb? Millised on riigi prioriteetsed tegevused selleks, et saada taastuvenergiat eksportivaks riigiks?

Kristen Michal Kristen Michal
10:30 - 11:00

Mis on Eleringi suurimad väljakutsed gaasi- ja elektrisektoris?

Hiljuti Eleringi juhtima asunud Kalle Kilk räägib, milline on ettevõtte roll Eesti ühiskonnas ja majanduses laiemalt ning millised väljakutsed seisavad selle rolli täitmisel Eleringi ning selle uue juhi ees. Ettekandes jagab ta oma nägemust ettevõttest, selle väljakutsetest ja pakilistest ülesannetest nendega toimetulekul nii gaasi- kui elektrisektoris.

Kalle Kilk Kalle Kilk
11:00 - 11:30

Äriplaan 2030

Aasta aasta esimeses pooles Eesti Energia juhina alustanud Andrus Durejko avab ettekandes oma nägemust Eesti energiaturust 2030. aastal. Millest energiat toodame, kuidas tarbime ning kuidas panustab sellesse Eesti Energia kontsern? Ettekandes jagab Eesti Energia uus juht enda ja ettevõtte nägemust käegakatsutavast lähitulevikust.

Andrus Durejko Andrus Durejko
11:30 - 12:00

Millised on energia suurtarbija väljakutsed?

Ettevõtte tehasejuht ja juhatuse liige Rain Pärn räägib ettekandes, kuidas mõjutavad kliimaeesmärgid energia suurtarbijat. Räägime, kuidas globaalne ja lokaalne keskkond mõjutavad eksportivat energiaintensiivset ettevõtet.

Rain Pärn Rain Pärn
12:00 - 13:00

Lõuna

13:00 - 13:45

Arutelu: kuidas maismaal tuuleenergia tootmist jõuliselt kasvatada?

Päikeseenergia tootmise kiire kasv viimastel aastatel on tuuleenergia varju jätnud. Samas on ka tuuleenergial suur potentsiaal ja selle realiseerimise nimel on teinud tööd nii arendajad, regulatsioonide ettevalmistaja riik kui ka omvalitsused, kes on algatanud uusi planeeringuid. Arutelus räägime, kuhu oleme tänaseks jõudnud ja mida on veel vaja teha, et maismaal tuuleenergia tootmist jõuliselt kasvatada.

Marko Viiding Marko Viiding
Marthen-Patrik Kummer Marthen-Patrik Kummer
Külli Siim Külli Siim
Sandra Sillaots Sandra Sillaots
13:45 - 14:15

Kuidas toimuvad meretuuleparkide hoonestuslubade konkursid?

Meretuuleparkide kavandamine on jõudnud etappi, kus riik selgitab välja, kellele anda õigus taotleda hoonestuslube täiendavatele aladele tuulikute kavandamiseks. Ettekandes räägime sellest, kuidas on see protsess ette valmistatud, millised on senised praktilised kogemused ja õppetunnig, ning sellest, mida võib oodata lähitulevikus.

Priit Pallu Priit Pallu
14:15 - 14:45

Meretuuleparkide taristu rajamine

Esineja kinnitamisel

14:45 - 15:15

Kohvipaus

15:15 - 15:35

Millised on EL-i taastuvenergia nõuded ja nende mõju biomassi kasutamisele?

Eesti on viimastel aastakümnetel hoogsalt kasutusele võtnud biomassi ja eriti metsast pärinevat biomassi. Üks põhjus ja eriti just puidugraanulite tootmise laienemisel on olnud EL-i taastuvenergia poliitika, mille tõttu on Euroopa elektrijaamades asutud fossiilkütuste asemel graanuleid põletama. Ettekandes avame selle tegevuse viimaseid suuniseid ja ettenähtavaid arenguid Euroopa tasandil ning räägime nende mõjust Eesti metsa- ja puidutööstusele.

Mairika Kõlvart Mairika Kõlvart
15:35 - 15:55

Tuumaenergia töörühma analüüsi ülevaade

Tuumaenergia töörühm on juba 2021. aaasta kevadest koos ekspertidega proovinud vastata küsimusele, mida tähendaks Eestile tuumaenergia arendamine. Tegevus hakkab jõudma lõpule ning käesoleva aasta lõpuks tuleb töörühmal anda valitsusele ja seejärel riigikogule oma analüüsi tulemuste lõpparuanne. Ettekandes anname ülevaate tuumaenergia töörühma tööst ning analüüsi hetkeseisust.

Antti Tooming Antti Tooming
15:55 - 16:15

Energia salvestamine ja hübriidjaamad

Päikeseenergia hüppeliselt kasvanud tootmismaht on toonud kaasa olukorra, kus suveperioodil võib keskpäevane elektrihind olla nullilähedane, seevastu päikese loojudes üpris krõbe. See on tekitanud kasvava huvi nii energia salvestamise kui n-ö hübriidjaamade vastu, kus energiat nii toodetakse kui salvestatakse. Samas ei ole elektri soodsa hinnaga salvestamine ja kallima hinnaga võrku andmine juba ettenähtavas tulevikus ainus viis, kuidas salvestusvõimsuste rajamiselt on võimalik raha teenida. Ettekandes räägime praktilistest väljakutsetest energiasalvestuse arendamisel ja võimalustest, mida toovad endaga tulevikus kaasa paindlikkusteenused.

Siim Vahtrus Siim Vahtrus
16:15 - 16:45

Teema kinnitamisel

Esineja kinnitamisel

16:45 - 16:55

Konverentsi lõpetamine

REGISTREERUMINE

Energia aastakonverents 2023

SAALIPILET

Soodushind 329€ (394.8€ km-ga) kuni 25.10.2023
Täishind 429€ (514.8€  km-ga)
KULDTOETAJA
HÕBETOETAJA
TOETAJAD
OSALEJAD
ABB ASELEKTRIFITSEERIMISE ÄRIVALDKONNA TOOTEJUHTABERTSON OÜJUHATAJA
ADVEN EESTI ASBALTIKUMI ÄRI JUHTADVOKAADIBÜROO COBALT OÜVANDEADVOKAAT
ADVOKAADIBÜROO COBALT OÜVANDEADVOKAATADVOKAADIBÜROO COBALT OÜVANDEADVOKAAT
ADVOKAADIBÜROO TGS BALTIC ASASSOTSIEERUNUD PARTNERADVOKAADIBÜROO TGS BALTIC ASPARTNER
BALTIC POWER ENGINEERING OÜJUHATUSE LIIGEDANPOWER EESTI ASENERGEETIKA VALDKONNA JUHT
DANPOWER EESTI ASFINANTSJUHTDANPOWER EESTI ASMÜÜGI- JA KLIENDISUHETE JUHT
DANPOWER EESTI ASTOOTMISJUHTEESTI ELEKTRITÖÖSTUSE LIIT MTÜTEGEVJUHT
EESTI ENERGIA ASENERGIATOODETE JA RISKIJUHTIMISE VALDKONNA JUHTEESTI ENERGIA ASJUHATUSE ESIMEES
EESTI ENERGIA ASJUHATUSE LIIGEEESTI ENERGIA ASJUHATUSE LIIGE
EESTI ENERGIA ASKODUTURGUDE MÜÜGIVALDKONNA JUHTEESTI ENERGIA ASPARTNERSUHETE JUHT
EESTI ENERGIA ASTÖÖTAJAKOGEMUSE DIREKTOREESTI ENERGIA ASUUTE TEENUSTE VALDKONNA JUHT
EESTI ENERGIA ASEESTI ENERGIA AS
EESTI ENERGIA ASEESTI ENERGIA AS
EESTI ENERGIA ASEESTI JÕUJAAMADE JA KAUGKÜTTE ÜHING MTÜJUHATUSE LIIGE
ELEKTRUM EESTI OÜMÜÜGIARENDUSJUHTELEKTRUM EESTI OÜÄRIKLIENTUURI MÜÜGIJUHT
ELERING ASJUHATUSE ESIMEESELLEX RAIDLA ADVOKAADIBÜROO OÜVANDEADVOKAAT, PARTNER
ENEFIT CONNECT OÜJUHATUSE ESIMEESENEFIT GREEN ASELEKTRIVALDKONNA PROJEKTIJUHT
ENEFIT GREEN ASPÄIKESELAHENDUSTE PROJEKTEERIJAENEFIT GREEN ASTAASTUVENERGIA PROJEKTIJUHT
ENEFIT GREEN ASTAASTUVENERGIA PROJEKTIJUHTENEFIT GREEN ASTAASTUVENERGIA PROJEKTIJUHT
ENERY ESTONIA OÜARENDUSJUHTESRO ASTEGEVDIREKTOR
ESTONIAN CELL ASJUHATUSE LIIGE, TEHASE JUHTETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SARUP OSAKONNA JUHATAJA
ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SATA-EKSPERTEVECON OÜTEGEVJUHT
FERMI ENERGIA ASJUHATUSE ESIMEESHEIDELBERG MATERIALS KUNDA ASENERGEETIK
IIZI KINDLUSTUSMAAKLER ASPOWER & ENERGY PRACTICE LEADERKLIIMAMINISTEERIUMASEKANTSLER JA TUUMAENERGIA TÖÖRÜHMA ESIMEHE KOHUSETÄITJA
KLIIMAMINISTEERIUMKLIIMAMINISTEERIUMI TAASTUVENERGIA EKSPERTKLIIMAMINISTEERIUMKLIIMAMINISTER
LEONHARD WEISS OÜPROJEKTIJUHTMETSAGRUPP OÜJUHATUSE LIIGE
METSAGRUPP OÜTEGEVJUHTNOTORIOUS OÜ
ORLEN EESTI OÜKONTROLLER - FINANTSJUHTSCANWELD ASTEGEVJUHT
SMARTECON OÜTEGEVJUHTSMARTECON OÜ
SUNLY ASENERGY MARKET SPECIALISTSUNLY ASGENERAL COUNSEL
SUNLY ASLEGAL COUNSELSUNLY ASLEGAL COUNSEL
SWEDBANK AB EESTI FILIAALTARBIJAKAITSE JA TEHNILISE JÄRELEVALVE AMET
TEHNOPLAST ASTEGEVDIREKTORTELIA EESTI ASTEHNOSÜSTEEMIDE PEASPETSIALIST/KÄIDUJUHT
TELIA EESTI ASTELIA EESTI AS
VINDR BALTIC OÜJUHATUSE ESIMEES

ABB AS
ELEKTRIFITSEERIMISE ÄRIVALDKONNA TOOTEJUHT

ABERTSON OÜ
JUHATAJA

ADVEN EESTI AS
BALTIKUMI ÄRI JUHT

ADVOKAADIBÜROO COBALT OÜ
VANDEADVOKAAT

ADVOKAADIBÜROO COBALT OÜ
VANDEADVOKAAT

ADVOKAADIBÜROO COBALT OÜ
VANDEADVOKAAT

ADVOKAADIBÜROO TGS BALTIC AS
ASSOTSIEERUNUD PARTNER

ADVOKAADIBÜROO TGS BALTIC AS
PARTNER

BALTIC POWER ENGINEERING OÜ
JUHATUSE LIIGE

DANPOWER EESTI AS
ENERGEETIKA VALDKONNA JUHT

DANPOWER EESTI AS
FINANTSJUHT

DANPOWER EESTI AS
MÜÜGI- JA KLIENDISUHETE JUHT

DANPOWER EESTI AS
TOOTMISJUHT

EESTI ELEKTRITÖÖSTUSE LIIT MTÜ
TEGEVJUHT

EESTI ENERGIA AS
ENERGIATOODETE JA RISKIJUHTIMISE VALDKONNA JUHT

EESTI ENERGIA AS
JUHATUSE ESIMEES

EESTI ENERGIA AS
JUHATUSE LIIGE

EESTI ENERGIA AS
JUHATUSE LIIGE

EESTI ENERGIA AS
KODUTURGUDE MÜÜGIVALDKONNA JUHT

EESTI ENERGIA AS
PARTNERSUHETE JUHT

EESTI ENERGIA AS
TÖÖTAJAKOGEMUSE DIREKTOR

EESTI ENERGIA AS
UUTE TEENUSTE VALDKONNA JUHT

EESTI ENERGIA AS


EESTI ENERGIA AS


EESTI ENERGIA AS


EESTI ENERGIA AS


EESTI ENERGIA AS


EESTI JÕUJAAMADE JA KAUGKÜTTE ÜHING MTÜ
JUHATUSE LIIGE

ELEKTRUM EESTI OÜ
MÜÜGIARENDUSJUHT

ELEKTRUM EESTI OÜ
ÄRIKLIENTUURI MÜÜGIJUHT

ELERING AS
JUHATUSE ESIMEES

ELLEX RAIDLA ADVOKAADIBÜROO OÜ
VANDEADVOKAAT, PARTNER

ENEFIT CONNECT OÜ
JUHATUSE ESIMEES

ENEFIT GREEN AS
ELEKTRIVALDKONNA PROJEKTIJUHT

ENEFIT GREEN AS
PÄIKESELAHENDUSTE PROJEKTEERIJA

ENEFIT GREEN AS
TAASTUVENERGIA PROJEKTIJUHT

ENEFIT GREEN AS
TAASTUVENERGIA PROJEKTIJUHT

ENEFIT GREEN AS
TAASTUVENERGIA PROJEKTIJUHT

ENERY ESTONIA OÜ
ARENDUSJUHT

ESRO AS
TEGEVDIREKTOR

ESTONIAN CELL AS
JUHATUSE LIIGE, TEHASE JUHT

ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SA
RUP OSAKONNA JUHATAJA

ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SA
TA-EKSPERT

EVECON OÜ
TEGEVJUHT

FERMI ENERGIA AS
JUHATUSE ESIMEES

HEIDELBERG MATERIALS KUNDA AS
ENERGEETIK

IIZI KINDLUSTUSMAAKLER AS
POWER & ENERGY PRACTICE LEADER

KLIIMAMINISTEERIUM
ASEKANTSLER JA TUUMAENERGIA TÖÖRÜHMA ESIMEHE KOHUSETÄITJA

KLIIMAMINISTEERIUM
KLIIMAMINISTEERIUMI TAASTUVENERGIA EKSPERT

KLIIMAMINISTEERIUM
KLIIMAMINISTER

LEONHARD WEISS OÜ
PROJEKTIJUHT

METSAGRUPP OÜ
JUHATUSE LIIGE

METSAGRUPP OÜ
TEGEVJUHT

NOTORIOUS OÜ


ORLEN EESTI OÜ
KONTROLLER - FINANTSJUHT

SCANWELD AS
TEGEVJUHT

SMARTECON OÜ
TEGEVJUHT

SMARTECON OÜ


SUNLY AS
ENERGY MARKET SPECIALIST

SUNLY AS
GENERAL COUNSEL

SUNLY AS
LEGAL COUNSEL

SUNLY AS
LEGAL COUNSEL

SWEDBANK AB EESTI FILIAAL


TARBIJAKAITSE JA TEHNILISE JÄRELEVALVE AMET


TEHNOPLAST AS
TEGEVDIREKTOR

TELIA EESTI AS
TEHNOSÜSTEEMIDE PEASPETSIALIST/KÄIDUJUHT

TELIA EESTI AS


TELIA EESTI AS


VINDR BALTIC OÜ
JUHATUSE ESIMEES

Osalemise tingimused:

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Veebikonverentsi materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Reklaam
Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtteil palume võtta ühendust konverentsi reklaamimüügi osakonnaga telefonil 667 0105 või meiliaadressi [email protected] kaudu.

Kontaktid

Harro Puusild
Konverentsi juht
[email protected]
+372 51 935 524

Kertu Karner
Projektijuht
[email protected]

Eliise Nikopensius
Sponsor
[email protected]
+372 553 1442

Age Liiv
Sponsor
[email protected]
+372 5866 6496

cobalt

Kutsu agent appi!

Millise teenuse osaga saame aidata?
Kuidas Sinuga ühendust saada?
Soovid oma ideed täpsustada?