DigiTark Äri 2023

Nutikad valikud annavad edumaa

DigiTark Äri on konverents ja kontaktmess finantsarvestust digitaliseerivale nutikale ettevõtjale, juhile, finantsjuhile, pearaamatupidajale jt finantsarvestuse ja raamatupidamise võtmetöötajatele. DigiTark Äri on uusi tehnoloogiaid ja tööriistu tutvustav kohtumispaik, kus saavad kokku tulevikku vaatavad innovaatiliselt mõtlevad juhid ning tehnoloogiamaailma eksperdid ja praktikud.

DigiTark Äri 2023 – see on 6 temaatilist töötuba ning ettekanded ja paneeldiskussioonid ürituse pealaval. Kõik saab teoks ühe päeva jooksul. Sellest võib saada alguse sinu ettevõtte uus värske hingamine ja edulugu, sest usume, et digitargad valikud annavad ettevõttele edumaa.

Temaatilistes töötubades tutvustavad eksperdid ja asjatundjad uusi tehnoloogiaid, tööriistu ja tarkvaralahendusi ning jagavad parimaid praktikaid, kuidas tarkvara abil oma äriprotsesse, sh arvestus- ja aruandlusprotsesse digiteerida ja automatiseerida. Ürituse pealaval astuvad üles digipraktikud ettekannete, arutelude ja praktiliste ning väärtuslike kogemuslugudega.

DigiTark Äri 2023 sündmusel räägime muu hulgas ka digitargast raamatupidamisest, kus protsessid on tehnoloogiate abil digiteeritud ja automatiseeritud ning inimeste peamiseks rolliks on analüüsimine ja tarkade otsuste tegemine ning klientide nõustamine.

Ootame osalema ettevõtete juhte, finantsjuhte ja -spetsialiste, IT-juhte, äri- ja finantsarvestuse protsesside asjatundjad, kes otsivad võimalusi tarkvara abil äriprotsesside automatiseerimiseks ja digiteerimiseks ning vaatavad seetõttu ringi parimate praktikate ja edu toonud kogemuslugude järgi.

MIKS OSALEDA?

ESINEJAD
KAVA
08:45 - 09:20

Registreerimine ja hommikukohv

09:20 - 09:30

Tere tulemast! Päevajuhi avasõnad

Tauri Tallermaa Tauri Tallermaa
09:30 - 10:00

Kas on olemas kuulikindlat retsepti tarkvara valimiseks oma ettevõttele?

Majandustarkvara tellija peab olema täna teadlikum ja nutikam kui kunagi varem. Alustades majandustarkvara otsingust, peab tellija oma soovid ja vajadused ise defineerima, ERP partner ei ole siin hea nõuandja. Oma reeglid annab ette ka tehnoloogia keerukus ja IT maastiku kiired muutused – vanad metoodikad majandustarkvara valikul enam ei tööta. Ettekandes kuuleme mitmekülgse IT eksperdi ja praktiku süsteemset vaadet ja nõuandeid, kuidas valida või tellida oma ettevõttele majandustarkavara nii, et saad just sellise lahenduse, mida sinu ettevõte vajab ning see on taskukohane ning tasuv investeering. Julia teab sellist retsepti ja jagab seda ka meiega.

Julia Ležeiko Julia Ležeiko
10:00 - 10:30

Arutelupaneel: Finantsarvestuse protsesside digiteerimine ja automatiseerimine – kas võimatu missioon või otsustamise küsimus. Praktikute arutelu: edu- ja kogemuslugude jagamine

Tehnoloogiline areng toob ka finantsarvestuse valdkonda pöördelisi muutusi ning nõuab ka juhtidelt oluliste otsuste langetamist: milliseid protsesse digiteerida ja automatiseerida, kui palju see aega võtab, on see kallis ja milliste riskidega tuleb arvestada, kuidas valida sobivaid lahendusi ja teenusepakkujaid? Nendest teemadest ja praktikute kogemustest selles arutelus kuulemegi.

Tauri Tallermaa Tauri Tallermaa
Gaily Kuusik Gaily Kuusik
Grete Michelson Grete Michelson
Maris Männik-Gaite Cruz Maris Männik-Gaite Cruz
Ulvi Tallo Ulvi Tallo
10:45 - 12:30

3 ruumi & 3 praktilist teemat | Töötubadesse jagunemine

10:45 - 11:30

TÖÖTOAD

Tambet Artma Tambet Artma
11:30 - 11:45

Paus & töötubade vahetus

11:45 - 12:30

TÖÖTOAD

12:30 - 13:30

Lõuna

13:30 - 14:15

3 ruumi & 3 praktilist teemat | Töötubadesse jagunemine

14:15 - 14:30

Paus & töötubade vahetus

14:30 - 15:15

TÖÖTOAD

15:15 - 15:30

Kohvipaus

Suur saal

15:30 - 16:00

Arutelupaneel: Kuidas “müüa" digitaliseerimise ja automatiseerimise idee maha tippjuhile?

Ettevõtte äriprotsesside tõhustamiseks ja konkurentsivõime kasvatamiseks tuleb otsida võimalusi automatiseerimiseks ja digiteerimiseks. Ettevõtte arengutega peab olema kaasas kogu meeskond – ka (tipp)juhid ja tegevjuhid peavad uskuma, panustama ja otsuseid langetama. Kuidas peaks finantsjuht/arendusjuht/pearaamatupidaja jne „müüma“ digiarengu ettepanekuid oma juhile? Milliseid ideid ja ettepanekuid juhid oma töötajatelt otsivad või ootavad? Millesse on nad valmis investeerima vaatamata rasketele aegadele? Kuidas juhtida digi- ja automatiseerimisprojekte koos tuumikmeeskonnaga?

Riina Käi Riina Käi
Margus Tammeraja Margus Tammeraja
Maris Männik-Gaite Cruz Maris Männik-Gaite Cruz
TÖÖTOAD

SESSIOON 1: 10:45-11:30

Digitarkus peitub andmetes ja nende taaskasutamises – räägime avaandmetest

Lava 1

Ettevõte ja esineja: Tambet Artma, Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) äriregistri tiimi juht

Töötoas räägime äriregistri näitel. avaliku sektori avaandmetest ja API tulevikuteenustest. Tutvustame ja näitame lahendusi, mida on juba avaandmete peale ehitatud. Ühtlasi tõstatame töötoas arutelu, mida riik saab ettevõtja heaks veel teha, et olla digitarkade väljakutsete ja tulevikku vaatavate ülesannete kõrgusel.

Kuidas mudeldada protsesse finantsarvestuse planeerimises?

Lava 2

Ettevõte ja esineja: kinnitamisel

Teame, et ettevõtetel tekib töö käigus palju andmeid, kuid seejuures võib osutuda väljakutseks andmete kirjeldamine ja visualiseerimine. Kuidas andmed tekivad ning milliseid andmeid ja kuidas kasutatakse? Kuidas kirjeldada näiteks töökäsu liikumisteekonda planeerijast teostajani?

Üks lahendus sellele probleemile on oma protsesside mudeldamine. Kui ettevõte soovib paremini mõista oma ettevõtte tehnoloogilise taseme tõstmise võimalusi, tuleb protsessidele kindel mudel luua. Selles töötoas keskendumegi paari konkreetse finantsplaneerimise protsessi mudeli loomisele ja teeme selle läbi kindla juhise järgi.

Sihtgrupp: finantsjuht, arendusjuht, IT juht

Väärtuspakkumine: töötoas osaleja saab kaasa oskuse protsesse visualiseerida ja praktilise teadmise, kuidas protsesse mudeldada.

Kogemuslugu: kuidas ettevõte oma protsessid Mendixi (low-code) platvormi abil digitaliseeris?

Lava 3

Ettevõte ja esineja: kinnitamisel

Teame hästi, kui levinud on arusaam, et digitaliseerimine on kallis ja ajamahukas töö. Tihti see võibki nii olla, kuid on ka erandeid, mis näitavad, et tulemusteni on võimalik jõuda juba paari kuuga ja suuri investeeringuid tegemata.

Selles töötoas räägime lahti ühe ettevõtte kogemusloo ehk milline oli probleem, täpne lahendus ja tulemus. Näitame, kuidas õnnestus ladu paberivabaks saada, kommunikatsiooni parandada ja info kiiresti otse ERPi suunata.

Sihtgrupp: Arendusjuhid, IT-juhid

Väärtuspakkumine: Osaleja kuuleb ja näeb reaalset näidet, kuidas ettevõttes õnnestus juurutada kiiret mõju toov lahendus. Töötuba aitab mõista ja otsustada, kas see platvorm võiks ka sinu ettevõtte protsesside digitaliseerimisel abiks olla.

SESSIOON 2: 11:45-12:30

5 näidet digitaliseerimisest, kus ainsaks eesmärgiks saab olla kulude kärpimine

Lava 4

Ettevõte ja esineja: kinnitamisel

Sõna “digitaliseerimine” kasutamisega oleme mõistagi harjunud, sest peame Eestit digiriigiks. Märkame seda nii igapäevaelus kui ka ettevõtluses, kus digitaliseerimisest räägitakse kui innovatiivsest ja tulevikku vaatavast mõtteviisist.

Selles töötoas räägitakse viiest praktilisest kogemusest ühe ettevõtte näitel, kus digitaliseerimise ainus eesmärk on olnud kulude kokkuhoid. Kauged ja pikad innovatsioonilaenguid täis visioonidokumendid asenduvad üsna kiiresti reaalse kliendi tagasiside või ettevõtte murekoormaga. Just see on tegelik põhjus, miks ettevõtluses alustatakse digitaliseerimisega.

Sihtgrupp: tegevjuht, arendusjuht, finantsjuht, pearaamatupidaja

Väärtuspakkumine: töötoas osaleja saab kaasa teadmise ja arusaama, kuidas prioritiseerida ja lahendada digitaliseerimisprojekte nii, et sellest võidaksid esmajärgus sinu klient ja sina ise.

Milliseid tehnoloogiaid ja digitööriistu kasutada, et raamatupidaja saaks keskenduda suuremat lisandväärtust loovatele tegevustele?

Lava 5

Ettevõte ja esineja: kinnitamisel

Oleme harjunud mõtlema, kuidas saada finantsarvestust ja raamatupidamist digitaliseerimise abil tõhusamaks, kuid oleme jätnud seejuures tähelepanuta raamatupidajate töö arendamise. Väärt raamatupidajate puudus on teada probleem, mille üks lahendustest on olemasolevate inimeste ressursi ja teadmiste targem rakendamine. Selleks tuleb meil üles leida need töölõigud, mida saab automatiseerida või digitaliseerida.

Töötoas räägime lahendustest, mis aitavad raamatupidajaid vabastada rutiinsetest ja käsitööd nõudvatest ülesannetest. Eesmärk on kasutada väärtuslikku tööaega lisaväärtust loovatele sisulistele ülesannetele, tänu millele ettevõtte areneb ja kasvab. Läheneme standardtoodete ja ka projektipõhise teenuse vaatenurgast ning tutvustame lähenemisi, mille abil saab kaardistada vähe väärtust lisavaid töölõike ja näha nende automatiseerimise võimalusi.

Sihtgrupp: arendusjuht, tegevjuht, finantsjuht, pearaamatupidaja, raamatupidamisbüroo juht

Väärtuspakkumine: töötoas osaleja õpib märkama neid töölõike, kus on võimalik muuta tõhusamaks raamatupidajate ja finantsistide tööd. Osaleja näeb selle lähenemise rakendamist ja case study´t raamatupidamisbüroo näitel, kuidas see lähenemine on aidanud ettevõttel vabastada ressursse suurema lisaväärtusega tööde tegemiseks.

Teema kinnitamisel

Lava 6

Ettevõte ja esineja: kinnitamisel

SESSIOON 3: 13:30-14:15

Teema kinnitamisel

Lava 9

Ettevõte ja esineja: kinnitamisel

SESSIOON 1: 10:45-11:30

Teema kinnitamisel

Lava 10

Ettevõte ja esineja: kinnitamisel

Teema kinnitamisel

Lava 11

Ettevõte ja esineja: kinnitamisel

Teema kinnitamisel

Lava 12

Ettevõte ja esineja: kinnitamisel

REGISTREERUMINE

haara pilet kohe:

Soodushind 199€ (238.8€ km-ga) kuni 31.05.2023
Täishind 399€ (478.80€  km-ga)
TOETAJA
OSALEJAD
PRISMA PEREMARKET ASFINANTSJUHTPUUKESKUS ASRAAMATUPIDAJA
VESTA TERMINAL TALLINN OÜJUHATUSE LIIGE

PRISMA PEREMARKET AS
FINANTSJUHT

PUUKESKUS AS
RAAMATUPIDAJA

VESTA TERMINAL TALLINN OÜ
JUHATUSE LIIGE

Programmijuht

Mare Timian, +372 5137347

[email protected]

Projektijuht

Kertu Karner, +372 55 37 112

[email protected]

 

Osalemise tingimused
Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Veebikonverentsi materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Reklaam
Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtteil palume võtta ühendust konverentsi reklaamimüügi osakonnaga telefonil 667 0105 või meiliaadressi [email protected] kaudu.

Kutsu agent appi!

Millise teenuse osaga saame aidata?
Kuidas Sinuga ühendust saada?
Soovid oma ideed täpsustada?