Äripäeva Liidrite kollokvium

Ootame osalejaid 2023/24 hooajal Äripäeva Liidrite kollokviumile, kuhu kutsume erinevatesse valdkondadesse kuuluvaid ning omavahel hästi sobivaid juhte. Kohtutakse viiel korral aastas, vahetakse kogemusi ning arutletakse päevakajaliste teemade üle. Kokkusaamiste suurim väärtus on usalduslik õhkkond, sisukad ja põnevad esinejad, kes on oma ala vaieldamatud tippeksperdid ning võimalus lisaks uutele teadmistele avastada paiku, kuhu tavapäraselt ligi ei pääse.

Äripäeva sõsarlehe Rootsi Dagens Industri eeskujul loodud uudne networkingu vorm ettevõtjatele, on oma elujõudu tõestanud. 2022. aasta sügisel alustas 20 tippjuhti Äripäeva Liidrite kollokviumil, mille eesmärk oli külastada paiku ja ettevõtteid, mis andsid võimaluse laiendada silmaringi ning olla vahetult aktuaalsete sündmuste infoväljas. Esmane tagasiside osalejatelt on olnud julgustav, seetõttu soovime jätkata uue grupi kokku kutsumisega.

Liidrite kollokviumi moodulid toimuvad Eesti erinevais paigus, mis on tihedalt seotud vastava teemaga. Näiteks leiab grupi esimene kohtumine aset 2023. aasta oktoobrikuus Tapal, 1. jalaväebrigaadis, kus tutvutakse Eesti Maaväe võimekusega, kohtutakse liitlasvägedega, käsitletakse kriiside lahendamist. Allpool saate tutvuda hooajaks 2023/24 kavandatud esialgse programmiga, mis täieneb arvestades osalejate soove ning ühiskonnas toimuvat.

Äripäeva Liidrite kollokviumi programmijuht on Laine Randjärv (Executive Coach, ACC, ICF) ja projektijuht on Reet Kase.

0

Moodulit

0

Liidrit

0 +

Lisandväärtus

Äripäeva Liidrite kollokviumi programm (oktoober 2023 – juuni 2024)​

1. moodul: 18.10.2023 kl 9.00 – 17.00

Kriis ja kaitse

Päeva märksõnad: kriis, kriisikommunikatsioon, kommunikatsioon kriisis.

Osalejad tutvuvad grupiga ja Tapa sõjaväelinnakuga.

Kohtume 1. jalaväebrigaadiülem Andrus Meriloga, kommunikatsiooniekspert Igor Ljapiniga. Võimalusel kaitsepoliitikat kujundavate ekspertidega.  Lahkame kriisi kommunikatsioonis ja kommunikatsiooni mõju kriisiolukorras. 

Selge sõnumi loomisest ja meediamõjust räägib Äripäeva peadirektor Igor Rõtov.

2. moodul: 13.12.2023 kl 9 – 16.00

Juhi tervis ja enesereflektsioon

Päeva teema: juhi tervis, juhi enesereflektsioon.

Päeva märksõnad: strateegiline mõtlemine, juhi karisma, uued juhtimismeetodid, inimese psühholoogilised vajadused, emotsioonid vs ratsionaalsus, vaimne tervis, efektiivsus. Kohtume Michael Pärdi ja dr Margus Punabiga.


Päeva moderaator on Laine Randjärv.

3. moodul: 15.02.2024 kl 10.00 – 17.00

Turvalisus ja valmisolek

Päeva teema: turvalisus ja valmisolek.

Päeva märksõnad: küberrünnakud, küberkaitse, globaalsed trendid.

Osalejad saavad informatsiooni, kuidas ettevõtted peaksid valmistuma küberrünnakuteks ja kuidas neid ära tunda. Jagatakse kogemusi. Aruteludes osalevad Rainer Saks ja Lauri Allmann. Päeva moderaator on Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.

4. moodul: 17.04 2024 kl 09.00 – 17.00

Energia ja sünergia

Päeva märksõnad: Eesti energeetika tulevik, oleviku kitsaskohad, taastuvenergeetika, energiajulgeolek, roheline energia. Osalejad tutvuvad LNG terminali jaoks rajatud taristuga, Paldiski Lõunasadamaga. Tsingitehase külastus.

Arutame, kuidas hoitakse kokku energiat, millised lahendused on võetud kasutusele ettevõtetes; milline on uute lahenduste mõju keskkonnale; alternatiivid energeetikas, energiajulgeolek.  Toimub kohtumine Alexela Grupi juhatuse liikme Marti Hääle ja Tallinna Sadama juhi Valdo Kalmuga.

5. moodul: juuni 2024 kl 9.00 – 15.00

Riigikogu külastus

Tutvumine EV Riigikogu ja valitsuse tegevusega. Kohtumine EV poliitikate kujundamise eest vastutavate inimestega (minister, komisjoni esimees).

Päeva teema: Eesti riigi tuleviku visioon, riigieelarve strateegiad, koostöö ettevõtjatega, muud sel ajahetkel aktuaalsed teemad.

Päeva märksõnad: riigi tuleviku visioon, riik ja ettevõtjad – koostöö ja karid, olukord välismaailma diplomaatias ja Eesti riigi positsioonist. Rahvusvaheline olukord 2 aastat peale Ukraina sõja algust.

Toimub grupi juhitud arutelu Eesti riigile olulisel aktuaalsel teemal. Vestlust juhib Igor Rõtov.

Äripäeva Liidrite kollokviumi valmimise eest seisavad hea

Laine Randjärv
programmijuht

Mari Kõlli
Äripäeva arendusdirektor

Igor Rõtov 
Äripäeva peadirektor

Meelis Mandel
Äripäeva peatoimetaja

Neeme Korv
Äripäeva arvamustoimetuse juht

Reet Kase
projektijuht

Kersti Meimer 
ärikliendi haldur

Aari Russak
müügijuht

Registreerumine

Äripäeva Liidrite kollokvium

Hind 4165 €

koos käibemaksuga 4999 € 

Siia võiks kirjeldada, kes ja mis tingimustel saab kollokviumi grupiga liituda ning et korraldusmeeskonnal on õigus teha vajadusel osalejaga täiendab invtervjuu, et tema sobivuses veenduda. 

Soovid lisainfot Äripäeva Liidrite kollokviumi kohta?

Jäta oma kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta. 

äripäev logo_ valge

Kutsu agent appi!

Millise teenuse osaga saame aidata?
Kuidas Sinuga ühendust saada?
Soovid oma ideed täpsustada?