Veljo Konnimois

Veljo Konnimois

Radius Machining asutaja ja juhatuse liige

16:05 - 16:40

SESSIOON 3: TÖÖTOAD

• Vestlus: Kuidas tootmismeeskonda efektiivsemalt juhtida? (Black Box) • Kuidas mudeldada protsesse seadmete hoolduses ja remondis? (Väike saal) • Vesinikuenergia: võimalused ja väljakutsed tööstusele (Stalker) • Kuidas üles ehitada energiamonitooringu- ja halduse süsteem tööstuses? (Väike traforuum) • AIRE Klubi: Kuidas liikuda tehnoloogilise arengu teel ja miks tagada tööstuses ühtlaselt kõrge tase? / Automatiseerimine toote kvaliteedi eesmärkide täitmiseks (Suur traforuum) • Milliseid tööriistu kasutada, et insenerid saaks enam keskenduda suuremat lisandväärtust loovatele tegevustele? (Puupakusaal) • Uus lahendus: kuidas toodete markeerimist tõhusamaks ja keskkonnasõbralikumaks arendada? (D-Saal)

16:55 - 17:30

SESSIOON 4: TÖÖTOAD

• Kogemus: Kuidas Thermory tõstukijuhtide tööd automatiseeris ja kauba automaatset positsioneerimist juurutas? (Black Box) • Mida teha seadmete hooldusprotsessi mudeldamisel tekkivate andmetega? (Väike saal) • Kuidas rakendada masinnägemise tehnoloogiat robotiseeritud liinidel? (Stalker) • Kuidas optimeerida hoolduskulusid ja tagada tehase järjepidev töö kogu protsessi elukaare jooksul? (Väike traforuum) • AIRE Klubi jätkub: networking (Suur traforuum) • Energiakulude dashboard: kuidas tootmises tõhusamalt energiakulusid jälgida ja analüüsida? (Puupakusaal) • Kogemused: kuidas tootmist robotiseerimiseks ja automatiseerimiseks optimeerida? (D-saal)

16:55 - 17:30

SESSION 4: WORKSHOPS

• Case study: How did Thermory automate the work of forklift drivers and implement automatic positioning of goods? (Black Box) • What to do with the data generated by modeling the equipment maintenance process? (Väike saal) • How to implement machine vision technolgoy on robotic production lines? (Stalker) • How to optimize maintenance costs and ensure consistent operation of the plant throughout the process life cycle? (Väike traforuum) • AIRE Club continues: networking (Suur traforuum) • Energy costs dashboard: how to monitor and analyze energy costs in production more effectively? (Puupakusaal) • Real-life Case Studies: Optimizing Your Manufacturing Business for Robotics and Automation (D-saal)

Kutsu agent appi!

Millise teenuse osaga saame aidata?
Kuidas Sinuga ühendust saada?
Soovid oma ideed täpsustada?