Rait Riim

Rait Riim

LHV pensionifondide kinnisvarainvesteeringute juht

16:25 - 16:55

Vestlusring: Kuidas saavutada energiamärgiste usaldusväärsus?

Viimase ajal on Eestis hoogustunud kõrgete energiahindade valguses energiamärgiste teema. Kuidas lahendada vastuolusid, mis energiamärgiste rakendamisel on tekkinud ja mida tuleks süsteemis muuta, et teooria viia praktikaga kooskõlla? Esile on kerkinud ka küsimus, kes vastutab, kui valminud hoone energiatarve ei vasta projekteerimisel tehtud energiaarvutustele. Arutame, milline peaks olema tellija, arhitekti, ehitaja ja inseneri koostööst ja vastutusest nullenergiahoonete kavandamisel ja ehitamisel.