Mattia Marconi

Mattia Marconi

ABB Global product manager

12:35 - 13:10

SESSIOON 2: TÖÖTOAD

• Kogemus: Kuidas metallitööstus Favor lao- ja logistikaprotsessid Mendixi (low-code) platvormi abil digitaliseeris? (Black Box) • Mida teha tootmise planeerimise protsessi mudeldamisel tekkivate andmetega? (Väike saal) • Robotiseerimise areng: kuidas juurutada roboteid, kui puudub masstootmine? (Stalker) • Kogemus: Kuidas tehisintellekti abil kalasöödatehases raiskamist vähendati? (Väike traforuum) • Simuleeri projekti enne füüsilist katsetust: kus ja kuidas kasutada digitaalset kaksikut? (Suur traforuum) • 5 näidet digitaliseerimisest, kus ainsaks eesmärgiks saab olla kulude kärpimine (Puupakusaal) • Arendusettevõtetele: Kuidas vision-lahendus soodsamalt ja kiiremini kasutusele võtta? (D-Saal)

16:55 - 17:30

SESSIOON 4: TÖÖTOAD

• Kogemus: Kuidas Thermory tõstukijuhtide tööd automatiseeris ja kauba automaatset positsioneerimist juurutas? (Black Box) • Mida teha seadmete hooldusprotsessi mudeldamisel tekkivate andmetega? (Väike saal) • Kuidas rakendada masinnägemise tehnoloogiat robotiseeritud liinidel? (Stalker) • Kuidas optimeerida hoolduskulusid ja tagada tehase järjepidev töö kogu protsessi elukaare jooksul? (Väike traforuum) • AIRE Klubi jätkub: networking (Suur traforuum) • Energiakulude dashboard: kuidas tootmises tõhusamalt energiakulusid jälgida ja analüüsida? (Puupakusaal) • Kogemused: kuidas tootmist robotiseerimiseks ja automatiseerimiseks optimeerida? (D-saal)

12:35 - 13:10

SESSION 2: WORKSHOPS

• Case study: how the metal industry Favor digitized it`s warehouse and logistics processes using the Mendix (low-code) platform? (Black Box) • What to do with the data generated by modeling the production planning process? (Väike saal) • The evolution of robots: how to implement robots without mass production? (Stalker) • Case study: minimizing fish feed factory waste with artificial intelligence (Väike traforuum) • Simulate the project before physical testing: where and how to use a digital twin? (Suur traforuum) • 5 examples of digitization where the only goal can be to cut costs (Puupakusaal) • For development companies: How to adopt a vision solution cheaper and faster? (D-Saal)

16:55 - 17:30

SESSION 4: WORKSHOPS

• Case study: How did Thermory automate the work of forklift drivers and implement automatic positioning of goods? (Black Box) • What to do with the data generated by modeling the equipment maintenance process? (Väike saal) • How to implement machine vision technolgoy on robotic production lines? (Stalker) • How to optimize maintenance costs and ensure consistent operation of the plant throughout the process life cycle? (Väike traforuum) • AIRE Club continues: networking (Suur traforuum) • Energy costs dashboard: how to monitor and analyze energy costs in production more effectively? (Puupakusaal) • Real-life Case Studies: Optimizing Your Manufacturing Business for Robotics and Automation (D-saal)

Kutsu agent appi!

Millise teenuse osaga saame aidata?
Kuidas Sinuga ühendust saada?
Soovid oma ideed täpsustada?