Joonas Isoketo

Joonas Isoketo

Siemens Osakeyhtiö andmeanlüütik / Lead data analyst

12:35 - 13:10

SESSIOON 2: TÖÖTOAD

• Kogemus: Kuidas metallitööstus Favor lao- ja logistikaprotsessid Mendixi (low-code) platvormi abil digitaliseeris? (Black Box) • Mida teha tootmise planeerimise protsessi mudeldamisel tekkivate andmetega? (Väike saal) • Robotiseerimise areng: kuidas juurutada roboteid, kui puudub masstootmine? (Stalker) • Kogemus: Kuidas tehisintellekti abil kalasöödatehases raiskamist vähendati? (Väike traforuum) • Simuleeri projekti enne füüsilist katsetust: kus ja kuidas kasutada digitaalset kaksikut? (Suur traforuum) • 5 näidet digitaliseerimisest, kus ainsaks eesmärgiks saab olla kulude kärpimine (Puupakusaal) • Arendusettevõtetele: Kuidas vision-lahendus soodsamalt ja kiiremini kasutusele võtta? (D-Saal)

12:35 - 13:10

SESSION 2: WORKSHOPS

• Case study: how the metal industry Favor digitized it`s warehouse and logistics processes using the Mendix (low-code) platform? (Black Box) • What to do with the data generated by modeling the production planning process? (Väike saal) • The evolution of robots: how to implement robots without mass production? (Stalker) • Case study: minimizing fish feed factory waste with artificial intelligence (Väike traforuum) • Simulate the project before physical testing: where and how to use a digital twin? (Suur traforuum) • 5 examples of digitization where the only goal can be to cut costs (Puupakusaal) • For development companies: How to adopt a vision solution cheaper and faster? (D-Saal)

Kutsu agent appi!

Millise teenuse osaga saame aidata?
Kuidas Sinuga ühendust saada?
Soovid oma ideed täpsustada?