Irene Metsis

Irene Metsis

Konsultant / koolitaja, Terentius OÜ ja FendaF OÜ kaasasutaja

Läbi aastate on elu viinud Irenet peamiselt Eesti suurettevõtetesse arendama organisatsooni- ja juhtimiskultuuri ning personalijuhtimist. Teadlikud valikud erinevatest sektoritest ning keerukamatest väljakutsetest on andnud hulganisti kogemusi ja lugusid ka koolitajana ning konsultandina tegutsemiseks. Eraettevõtjana lemmiklooma toidu maailmas uue kaubamärgi „FendaF“ loomine ning oma äri käivitamine on suur lisandväärtus äritegevusest veel paremini arusaamiseks.

13:30 - 14:30

Organisatsioonikultuuri arendamisel liigu kolm sammu edasi ja üks tagasi

Personalijuhtimine selle sõna otseses mõttes on muutmas. Üha tähtsamaks muutub organisatsioon kui selline ning juhtide roll organisatsioonikultuuri teadlikul arendamisel. Märksõnad teenusdisain, väärtused, organisatsioonikultuur, inimkesksus, eesmärgid, tulemused. See kõik on palju rohkem kui pelgalt personalijuhtimine. Personalijuht kui innovatsiooni eestvedaja ja organisatsiooni teadlik arendaja. Mida see kõik tähendab ja milline on tulevikus tegelik vastutus?