Ilo Rannu

Ilo Rannu

Plastjäätmetest ehitusmaterjale valmistava Neulari juht

14:00 - 14:30

Tööstuse ringmajanduse näide: tarneahel, mis teeb plastjäätmetest väärtusliku ehitusmaterjali – kuidas?

ILO RANNU – PLASTJÄÄTMETEST MATERJALE VALMISTAVA NEULARi TEHASE OMANIK | Neular on innovatiivne ringmajandusega tegelev tööstusettevõte, mis kasutab toormena kodumajapidamistest tulevaid plastpakendeid ja arendab ise ka tehnoloogiat, mille abil pakenditest uued tooted teha – näiteks terrassi- või aialaudu. Samas eelistab ettevõte ise nimetada seda neularmaterjaliks, sest kasutusvaldkondi on erinevaid. 90% toormest tuleb välisturgudelt ja 97% toodangust ehk neularmaterjalist läheb samuti välismaale. Mida, miks, kellele ja kuidas ettevõte täpselt toodab? Ettekandes räägime ka plasti olulisusest ja otsime vastust küsimusele, kas plast tohib üldse otsa saada ja kui edukalt suudab inseneeria siirdeühiskonnas väljakutsetest võimalusi leida?

Aitäh, et esitasid oma töö

Kutsu agent appi!

Millise teenuse osaga saame aidata?
Kuidas Sinuga ühendust saada?
Soovid oma ideed täpsustada?