Ilja Petrov

Ilja Petrov

Beckhoff Automation insener

11:45 - 12:20

SESSIOON 1: TÖÖTOAD

• Vestlus: Kui oluline on innovatsioonitrepp tööstussektori jaoks? (Black Box) • Kuidas mudeldada protsesse tootmise planeerimises? (Väike saal) • Kuidas panna tehas energiatõhusamalt tootma? (Stalker) • Kogemus: digikaksiku loomine juhtimissüsteemi füüsilise testimissüsteemi asemele Edelaraudtee näitel (Väike traforuum) • Millega tuleks arvestada koostööroboti valimisel? (Suur traforuum) • Kogemus: asukohaandmete kasutamine tootmise juhtimises Krah Pipes näitel (Puupakusaal) • Uus lähenemine tööstusautomaatikas: Windows based industrial PC (D-Saal)

12:35 - 13:10

SESSIOON 2: TÖÖTOAD

• Kogemus: Kuidas metallitööstus Favor lao- ja logistikaprotsessid Mendixi (low-code) platvormi abil digitaliseeris? (Black Box) • Mida teha tootmise planeerimise protsessi mudeldamisel tekkivate andmetega? (Väike saal) • Robotiseerimise areng: kuidas juurutada roboteid, kui puudub masstootmine? (Stalker) • Kogemus: Kuidas tehisintellekti abil kalasöödatehases raiskamist vähendati? (Väike traforuum) • Simuleeri projekti enne füüsilist katsetust: kus ja kuidas kasutada digitaalset kaksikut? (Suur traforuum) • 5 näidet digitaliseerimisest, kus ainsaks eesmärgiks saab olla kulude kärpimine (Puupakusaal) • Arendusettevõtetele: Kuidas vision-lahendus soodsamalt ja kiiremini kasutusele võtta? (D-Saal)

11:45 - 12:20

SESSION 1: WORKSHOPS

• Discussion: how important is the innovation ladder for the industrial sector? (Black Box) • How to model processes in production planning? (Väike saal) • How to make factory to produce more energy efficiently? (Stalker) • Experience: creation of a digital twin to replace the physical testing system of the control system on the example of the Edelaraudtee (Väike traforuum) • What should you consider by selecting collaborative robot to your new project? (Suur traforuum) • Experience: using location data in production management using Krah Pipes as an example (Puupakusaal) • A new approach in industrial automation: Windows based industrial PC (D-Saal)

12:35 - 13:10

SESSION 2: WORKSHOPS

• Case study: how the metal industry Favor digitized it`s warehouse and logistics processes using the Mendix (low-code) platform? (Black Box) • What to do with the data generated by modeling the production planning process? (Väike saal) • The evolution of robots: how to implement robots without mass production? (Stalker) • Case study: minimizing fish feed factory waste with artificial intelligence (Väike traforuum) • Simulate the project before physical testing: where and how to use a digital twin? (Suur traforuum) • 5 examples of digitization where the only goal can be to cut costs (Puupakusaal) • For development companies: How to adopt a vision solution cheaper and faster? (D-Saal)

Kutsu agent appi!

Millise teenuse osaga saame aidata?
Kuidas Sinuga ühendust saada?
Soovid oma ideed täpsustada?