Heidi Reinson

Heidi Reinson

Kantar Emori käitumisteaduste juhtekspert

13:30 - 14:00

Takistused ja võimalused käitumisteaduste rakendamisel turunduses

Millised on uusimad avastused käitumisteaduste valdkonnas? Milliseid turunduslikke probleeme saab käitumisteaduste rakendamisega lahendada (ja miks seda sageli siiski ei tehta)? Millal muutub käitumisteaduste rakendamine turunduses manipulatsiooniks ja millised on eetlised piirid?