Dali Kask

Dali Kask

Muusikaterapeut, coach ja koolitaja

Dali on oma koolitustel erinevate meeskondadega ühendanud Rootsis ja Eestis õppides ning töötades omandatud loomingulised ja akadeemilised teadmised ning kogemused, et inspireerida meeskondi ja juhte looma uusi unikaalseid ja efektiivseid lahendusi.

Dali on lõpetanud Eesti Riikliku Konservatooriumi muusikapedagoogika erialal ja Stockholmi Kuningliku Muusikakõrgkooli muusikateraapia erialal. Lisaks on ta õppinud muusikapsühholoogiat Uppsala Ülikoolis ja coachingut HumaNova Instituudis Stockholmis.

Dalit võib julgelt pidada esimeseks koolitajaks Eestis, kes 2000ndete aastate alguses alustas loovuskoolituste läbiviimist ettevõtluses ja kasutas seal loovteraapiatest pärit meetodeid.

Loovmeetodid on ka Dali poolt läbi viidud coachingusessioonides oluliseks osaks.

Dali usub, et kui inimene oma loovat potentsiaali teadvustab ja seda ellu julgeb rakendada, leib ta nii probleemsetes kui ka innovaatilistes olukordades kiiremini häid lahendusi ja teeb enda jaoks paremaid otsuseid.

Aitäh, et esitasid oma töö

Kutsu agent appi!

Millise teenuse osaga saame aidata?
Kuidas Sinuga ühendust saada?
Soovid oma ideed täpsustada?