Andres Tamm

Andres Tamm

Nefab Packaging tehasejuht / Factory manager

14:50 - 15:25

Tehase juhtide vestlus: kuidas arendusprojekt tootmispõrandal ära juhtida?

Tehnoloogiline areng toob tootmispõrandale palju muutusi ja uuendusi, mis tuleb läbi teha koos tootmismeeskonnaga. Kuidas tootmismeeskonda arendusprojekti kaasata? Milliseid ohte ja riske peidavad projekti erinevad etapid ning millised on põhireeglid, et projekt edukalt ära juhtida?

14:50 - 15:25

Discussion: how to manage a development project on the shopfloor?

Technology brings many changes and innovations to the shopfloor, which must be carried out together with the production team. How to involve the production team in the development project? What dangers and risks are hidden in the different stages of the project, and what are the basic rules to manage the project successfully?

Kutsu agent appi!

Millise teenuse osaga saame aidata?
Kuidas Sinuga ühendust saada?
Soovid oma ideed täpsustada?