Aleksander Pulver PhD

Aleksander Pulver PhD

Isiksusepsühholoogia dotsent, Tallinna Ülikool

Aleksander Pulver on Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituudi isiksusepsühholoogia dotsent, psühholoogia ja käitumisteaduste akadeemilise suuna juht. Tema peamised uurimisvaldkonnad on ühiskonnateadused ja kultuur, psühhomeetria, isiksuse neurobioloogilised mudelid, stress ja toimetulek, heaolu. Doktorikraad aastast 1995, PhD (psühholoogia), Tartu Ülikool.

09:40 - 10:10

Pausist psühholoogi pilgu läbi

Ettekandes uurime erineva tähenduse ja taseme pauside mõju käitumisele. Hetkeline vaikusepaus suhtlemissituatsioonis tõstab partnerites ärevust, samas kui paus kellegi jutuvoos tõstab ootust. Pikemad ja kestvad pausid tegevustes annavad aluse oodata muutunud inimesest, kes erineb endisest. Paus ja vaikus on üldiselt oluliseks märgiks inimeste tajumisel, millest tehakse järeldusi isiksuse omaduste ja meeleolude kohta. Kuid lisaks sellele on pausid ja vaikused erinevates kultuurides erinevate tähenduslike varjunditega.

Kutsu agent appi!

Millise teenuse osaga saame aidata?
Kuidas Sinuga ühendust saada?
Soovid oma ideed täpsustada?