Alar Salum

Alar Salum

Wolf Group, Head of Innovation and Compliance

11:45 - 12:20

SESSIOON 1: TÖÖTOAD

• Vestlus: Kui oluline on innovatsioonitrepp tööstussektori jaoks? (Black Box) • Kuidas mudeldada protsesse tootmise planeerimises? (Väike saal) • Kuidas panna tehas energiatõhusamalt tootma? (Stalker) • Kogemus: digikaksiku loomine juhtimissüsteemi füüsilise testimissüsteemi asemele Edelaraudtee näitel (Väike traforuum) • Millega tuleks arvestada koostööroboti valimisel? (Suur traforuum) • Kogemus: asukohaandmete kasutamine tootmise juhtimises Krah Pipes näitel (Puupakusaal) • Uus lähenemine tööstusautomaatikas: Windows based industrial PC (D-Saal)

11:45 - 12:20

SESSION 1: WORKSHOPS

• Discussion: how important is the innovation ladder for the industrial sector? (Black Box) • How to model processes in production planning? (Väike saal) • How to make factory to produce more energy efficiently? (Stalker) • Experience: creation of a digital twin to replace the physical testing system of the control system on the example of the Edelaraudtee (Väike traforuum) • What should you consider by selecting collaborative robot to your new project? (Suur traforuum) • Experience: using location data in production management using Krah Pipes as an example (Puupakusaal) • A new approach in industrial automation: Windows based industrial PC (D-Saal)

Kutsu agent appi!

Millise teenuse osaga saame aidata?
Kuidas Sinuga ühendust saada?
Soovid oma ideed täpsustada?